Zpátky k rezervaci

Často kladené dotazy

V základní ceně pronájmu je zahrnuto zákonné pojištění (při poškození jiného vozu) a havarijní pojištění s omezenou spoluúčastí.

Vyjadřuje maximální částku, za kterou ručíte v případě havárie z vlastního zavinění. Tato částka je 10 000 Kč.

Vždy volat policii! Bez policejního hlášení nejste pojištěni a ručíte za vzniklou škodu v plném rozsahu. Současně informujte autopůjčovnu, která Vám dá další instrukce.

Postup je stejný v celé Evropě. Vždy je nezastupitelná účast policie. Součástí dokladů, které přebíráte je i ”zelená karta”, kterou společně s malým OTP předložte policii.

Plné omezení spoluúčasti Vám dává plnou ochranu ve vztahu k případným pojistným událostem i z vlastního zavinění. Ručíte však vždy v rozsahu technického minima řidiče (viz. autoškola), například jízda bez oleje při následném poškození motoru (při ignorování světelných výstrah) atd. Dále předmětem pojistky není poškození kol, ráfků a pneumatik.

Ano. Za každého dalšího řidiče účtujeme jednorázový poplatek 484 Kč včetně 21% DPH. Tento poplatek je účtovaný za každých započtaných 30 dní pronájmu.

Naše pracovní doba je denně 7:00 – 22:00 (na letišti Václava Havla) a 8:00 – 18:00 (v Kongresovém centru Praha). Mimo pracovní dobu je zabezpečen non-stop servis 24 hodin denně na telefonních číslech (v českém a anglickém jazyku): +420 602 219 692, +420 608 219 692.

V daném případě je třeba se telefonicky spojit s naší centrální kanceláří (non-stop) a ústní žádost o prodloužení následně potvrdit i písemnou formu na e-mail car@czechocar.cz nebo faxové číslo +420 261 222 079. Jedině tak se vyhnete platbě penalizace za opožděně vrácené vozidlo. Upozornění: Na prodloužení pronájmu není právní narok.

Na dálnici - 130 km / hod., v obci - 50 km / hod. a mimo obec 90 km / hod. Případné pokuty za překročení rychlosti dle specifik se pohybují většinou od 500 Kč do 10 000 Kč.

Občanský průkaz nebo pas, řidičský průkaz (evropský či mezinárodní) a doklady od vozu (malý OTP a zelenou kartu).

Bude potvrzena pouze na skupinu, nikoliv pro konkrétní typ vozu.

21 let pro vozy kategorie MINI ECONOMY, ECONOMY a COMPACT, 23 let pro vozy kategorie INTERMEDIATE, STANDARD, FULL SIZE, MPV, SUV a VAN.

Platný cestovní pas nebo občanský průkaz (pouze pro občany Evropské Unie) a řidičský průkaz jehož je nájemce vlastníkem pro příslušnou skupinu vozidla minimálně 12 měsíců. V případě řidičského průkazu vydaného státem, který není členem Evropské Unie je rovněž požadován Mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu – Vídeň 1968 nebo Mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu – Ženeva 1949.

Vozidlo lze zapůjčit minimálně na jednu hodinu, avšak minimální účtovaná doba pronájmu je 1 den. Tolerance zpoždění při vrácení a překročení jakékoliv periody 24 hodin je 60 minut.

Oleje, mazadla a běžnou údržbu vozu. PHM nejsou v ceně.

Najatý vůz je možno vrátit v síti míst, určených pronajimatelem na území České republiky, Slovenské republiky, Německa, Švýcarska, Rakouska a Maďarska za příplatek viz. sekce Jednosměrný pronájem.

Pouze platebními kartami: American Express, Diners Club, MasterCard, Visa. U právnických osob při dlouhodobé spolupráci možnost fakturace.

Ceny zahrnují zákonné pojištění a havarijní pojištění s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle.

Pronajímatel poskytne na vyžádání za poplatek další příslušenství k vozidlu: sněhové řetězy, dětskou autosedačku, střešní box, držák na lyže