Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Traffic Information (in Czech only)

v ulici Tržní v obci Brno; křižovatka s ul. Hladíkova: Nehody

nehoda překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností probíhá vyšetřování nehody; Od 27.1.2022 19:30 do 22:35; v ulici Tržní v obci Brno; křižovatka s ul. Hladíkova; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; probíhá vyšetřování nehody; OA x chodec se zraněním. Složky IZS na místě.

v ulici Slámova v obci Prachatice: Nehody

nehoda nákladního vozidla; Od 27.1.2022 21:15 do 22:20; v ulici Slámova v obci Prachatice; nehoda nákladního vozidla; střet OA s kamionem, bez zranění.

na silnici 43 u obce Kuřim okres Brno-venkov: Nebezpečné situace

zvěř na vozovce překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 27.1.2022 21:10 do 22:10; na silnici 43 u obce Kuřim okres Brno-venkov; zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; sražené prase

D1 - 323.5km na trase Přerov - Polsko (st. hranice): Nehody

nehoda překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 27.1.2022 21:00 do 22:00; D1 - 323.5km na trase Přerov - Polsko (st. hranice); nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; nehoda 2 vozidel; průjezd se zvýšenou opatrností

na silnici 53 u obce Bantice okres Znojmo; odbočka na Bantice: Nehody

požár vozidla překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Od 27.1.2022 21:00 do 22:00; na silnici 53 u obce Bantice okres Znojmo; odbočka na Bantice; požár vozidla; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; údajně hoří OA. Na místě HZS a PČR.

v ulici Jírovcova v obci České Budějovice: Nehody

nehoda nákladního vozidla; Od 27.1.2022 20:35 do 22:40; v ulici Jírovcova v obci České Budějovice; nehoda nákladního vozidla; střet OA s kamionem, bez zranění.

na silnici 49 u obce Prlov okres Vsetín , délka 887m; ve směru na Prlov: Srážky a viditelnost

husté sněžení; Od 27.1.2022 19:00 do 28.1.2022 08:00; na silnici 49 u obce Prlov okres Vsetín , délka 887m; ve směru na Prlov; husté sněžení; pro NA bez zimního vybavení nesjízdné.

na silnici 4942 u obce Valašské Klobouky okres Zlín , délka 1.2km: Sjízdnost vozovky

čerstvý sníh husté sněžení; Od 27.1.2022 18:55 do 28.1.2022 08:00; na silnici 4942 u obce Valašské Klobouky okres Zlín , délka 1.2km; čerstvý sníh; husté sněžení; ve směru na Mirošov a v okolí Valašských Klobouk, pro NA bez zimního vybavení nesjízdné. Na místě průběžně jezdí sypač s pluhem.

ulice Bubenské nábřeží, v úseku Argentinská/Komunardů z centra, Praha 7, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, výstavba lávky Holešovice - Karlín, Vydal: MČ Praha 7, MČ P7 003945a/2022/ODO/Zal, TSK Praha / DIC

silnice II/377, místní komunikace, v obci Tišnov, okr. Brno-venkov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Jedná se o úplnou uzavírku silnice č. II/377 (ulice Černohorská a ulice Dvořákova od křižovatky s místní komunikací ulice Husova po křižovatku se silnicí č. III/3773 ulice Riegrova) a silnice č. III/3773 (ulice Riegrova), ve městě Tišnov a o úplnou uzavírku místních komunikací č. 51c - ulice Tyršova (před křižovatkou se silnicí č. II/377 ulice Černohorská), č. 45c - ulice Sv. Čecha (před křižovatkou se silnicí č. III/3773 ulice Riegrova), č. 33c - ulice Riegrova (před křižovatkou se silnicí č. II/377 ulice Černohorská) a č. 36c - ulice Husova (před křižovatkou se silnicí č. II/377 ulice Dvořákova), ve městě Tišnov. ; Objížďka - pro vozidla nad 7,5 tun: po silnici č. II/377 do obce Železné, po silnici č. III/3779 do obce Lomnička, po silnici č. III/3773 do městysu Lomnice, po silnici č. III/38715 přes obce Ochoz u Tišnova a Běleč do městysu Doubravník, dále po silnici č. II/387 přes obce Borač a Štěpánovice a po silnici č. II/385 přes obec Předklášteří ; Objížďka - pro vozidla do 7,5 t : po silnici č. II/377 do obce Železné, po silnici č. III/3779 do obce Lomnička a po silnici č. III/3773 zpět do města Tišnov, po silnici č. III/3773 (ulice Lomnická, ulice Kukýrna, nám. 28. října), dále po místních komunikacích č. 117c (nám. Míru), č. 118c (Komenského nám.), po silnici č. III/3772 (ulice Janáčkova), č. III/3771 (ulice Nádražní) a po silnici č. II/379 (ulice U Humpolky). ; Objížďka - pro autobusovou dopravu: bude vedena po silnici č. III/3771 (ulice Nádražní), č. III/3772 (ulice Janáčkova), dále po místních komunikacích č. 118c (Komenského nám.), č. 117c (nám. Míru), po silnici č. III/3773 (nám. 28. října a ulice Kukýrna) a po místní komunikaci č. 67c (ulice Na Honech). , Vydal: Městský úřad Tišnov

na silnici 6 u obce Lubenec okres Louny; u seniorcentra: Práce na silnici

práce na silnici ve velkém rozsahu komunikace dočasně uzavřena, práce na silnici ve velkém rozsahu; komunikace dočasně uzavřena; z důvodu: výstavba nové komunikace (napojení na novou trasu). V rámci akce: „R6 (D6) Lubenec, obchvat – I. etapa“ Objízdná trasa: pro OA i NA: I/6 v obci Lubenec – lokalita Seniorcentrum nebo Karlovy Vary – D6 Lubenec (směr Praha) – I/6 v obci Lubenec – lokalita Seniorcentrum.

silnice I/35, v katastru obce Liberec, okr. Liberec: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Na silnici I/35 v úseku staničení km cca 22,970 až 22,355 bude z důvodu omezení zatížitelnosti mostu ev. č. 35-024..2 provedena částečná uzavírka provozu, která se dotkne nákladní dopravy jejíž zatížitelnost na nápravu přesahuje 9,3 t. Doprava v daném úseku bude svedena na střed jízdního pásu a rychlost při průjezdu po mostě 35-024..2 bude snížena na 50 km/h. V rámci částečné uzavírky je nařízena objízdná trasa pro nákladní dopravu, která nevyhovuje parametrům zatížitelnosti. , Částečná uzavírka je určena pro vozidla jejichž okamžitá hmotnost na nápravu přesahuje 9,3 t.; Objížďka - pro vozidla nad X tun, Směr Hrádek nad Nisou: silnice I/35, v katastru obce Liberec, okr. Liberec, Objízdná trasa je určena pro vozidla jejichž okamžitá hmotnost na nápravu přesahuje 9,3 t.; Objížďka - pro vozidla nad X tun, Směr Jablonec nad Nisou: silnice I/35, okr. Liberec - silnice I/14, Liberec-Vratislavice nad Nisou, v katastru obce Liberec, Objízdná trasa je určena pro vozidla jejichž okamžitá hmotnost na nápravu přesahuje 9,3 t., Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje

silnice III/03810 (ulice Mírová), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, silnice č.III/03810, v km cca 2,000 - 2,580, v úseku od kř. silnic č. III/03810 a III/03813 po kř. silnic III/03810 a III/03814 (mezi obcemi Havlíčkův Brod – Herlify) - realizace nové části obchvatu (MÚK Termesivy) v rámci stavební akce "I/38 HAVLÍČKŮV BROD JV OBCHVAT" ; Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , dle stanovení PÚP: silnice III/03810 (ulice Nádražní) - silnice III/03814, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Havířská, místní komunikace, Objízdná trasa – obousměrná pro vozidla do 3,5t bude vedena po silnici č. III/03810 Havlíčkův Brod – MK ul. Nádražní, MK ul. Havířská – III/03811 - Baštínov – MK – Mírovka - III/03814 - Herlify ke křižovatce silnic III/03810 a III/03814, dále v původní trase; Délka objízdné trasy: cca 7 km; Objížďka - pro vozidla nad X tun, dle stanovení PÚP: silnice III/03810 - silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice U Lesa, Přibyslav, silnice I/34 (Havlíčkův Brod), místní komunikace, silnice I/38 (ulice Pražská), Objízdná trasa – obousměrná pro vozidla nad 3,5t v období zimní údržby (doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku tj. do 31.03.2022) bude vedena od kř. silnic č. I/34 a I/38 Havlíčkův Brod - kř. I/19 a I/38 – poté po silnici I/19 – Pohled – Stříbrné Hory – Keřkov – Dobrá - Přibyslav – III/03810-Hesov – Utín – Dlouhá Ves – Bartoušov; Délka objízdné trasy: +34 km; Objížďka - pro vozidla nad X tun, dle stanovení PÚP: silnice III/03810 - ulice Sázavská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: Bartoušov, silnice I/19 (Stříbrné Hory), ulice Pražská, Havlíčkův Brod, Objízdná trasa – obousměrná pro vozidla nad 3,5t mimo zimní údržbu (od 01.04.2022) bude vedena od kř. silnic č. I/19 a I/34 Havlíčkův Brod – po silnici I/19 – Pohled – Stříbrné Hory –III/03818 – Utín – III/03810-Dlouhá Ves – Bartoušov; Délka objízdné trasy: +26 km; Objížďka - pro autobusovou dopravu, dle stanovení PÚP: silnice II/150 - silnice III/03814, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Havířská, místní komunikace, Objízdná trasa – obousměrná - pro vozidla veřejné linkové osobní dopravy (VLOD) bude vedena ze zastávky „Havlíčkův Brod ,,Dopravní terminál“ – dále MK 5. května – MK Nádražní – MK Bezručova – MK Jihlavská – obsloužit zastávku „Havlíčkův Brod ,,Stavební škola“ – kruhový objezd – III/03810 – MK Nádražní – MK Havířská – obsloužit zastávku „Havlíčkův Brod ,,Pleas“ – obsloužit zastávku „Havlíčkův Brod ,,uhelné sklady“ – III/03811 Havířská – Baštinov – MK Baštinov - Mírovka – III/03814 – III/03810 – obsloužit zastávku „Havlíčkův Brod,,Herlify rozc.“ – dále v původní trase; Délka objízdné trasy: +4 km;, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod

ulice Stradinská, v katastru obce Kostelec nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka části místní komunikace poz.č.parc. 1783/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a poz.č.parc. 1665 (ostatní plocha – ostatní komunikace) vše v kat. území Kostelec nad Orlicí, z důvodu zajištění stavebních prací při akci „Oprava MK Stradinská, Kostelec nad Orlicí, 2. etapa", Vydal: Městský úřad Kostelec nad Orlicí

ulice Kovařovicova, Liberec, okr. Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Vodojem Horská zásobní řady a splašková kanalizace; Objížďka - bez rozlišení: ulice U Slunečních lázní, Vydal: Magistrát města Liberec

 

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.