Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

1 USD USD CZK
1 EUR EUR CZK
100 RUB RUB CZK
1 GBP GBP CZK

Traffic Information (in Czech only)

D35, mezi km 273 a 272.9, ve směru Mohelnice: Nebezpečné překážky

(zpráva zrušena)

v ulicích Masarykova třída, Žižkovo nám., Jiřího z Poděbrad, Dobrovského, Komenského, nábř. Přemyslovců, 1. máje, Na střelnici v obci Olomouc , délka 4km: Dopravní situace

dopravní problém; Od 22.5.2019 20:55 do 23.5.2019 00:00; v ulicích Masarykova třída, Žižkovo nám., Jiřího z Poděbrad, Dobrovského, Komenského, nábř. Přemyslovců, 1. máje, Na střelnici v obci Olomouc , délka 4km; dopravní problém; v době od ukončení fotbalového utkání FC Baník Ostrava a SK Slavia Praha budou uzavřeny ulice v Olomouci, Na Střelnici, Dobrovského, Jiřího z Poděbrad, Masarykova třída.

v ulici Palackého v obci Moravské Budějovice okres Třebíč: Nehody

nehoda nákladního vozidla neprůjezdná komunikace; Od 22.5.2019 20:45 do 22:50; v ulici Palackého v obci Moravské Budějovice okres Třebíč; nehoda nákladního vozidla; neprůjezdná komunikace; havárie NA s návěsem, bez zranění.

na silnici 2916 v obci Nové Město pod Smrkem okres Liberec; u domu č.p. 311: Nebezpečné překážky

Pozor! povodeň neprůjezdná komunikace; Od 22.5.2019 20:45 do 23.5.2019 00:00; na silnici 2916 v obci Nové Město pod Smrkem okres Liberec; u domu č.p. 311; Pozor! povodeň; neprůjezdná komunikace; zaplavená komunikace.

na silnici 49914 mezi obcemi Suchov a Javorník okres Hodonín , délka 2.6km; mezi Javorníkem a Suchovskými Mlýny: Dopravní situace

dopravní problém; Od 22.5.2019 16:15 do 23.5.2019 08:20; na silnici 49914 mezi obcemi Suchov a Javorník okres Hodonín , délka 2.6km; mezi Javorníkem a Suchovskými Mlýny; dopravní problém; monitoring množství vody během noci.

D8 - 10km na trase Praha - Bílinka: Nebezpečné situace

zvěř na vozovce překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 22.5.2019 20:30 do 21:35; D8 - 10km na trase Praha - Bílinka; zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; pohyb srnek.

na silnici 379 v obcích Ježkovice a Drnovice okres Vyškov , délka 3.7km: Nehody

nehoda zvěř na vozovce neprůjezdný pravý jízdní pruh; Od 22.5.2019 20:20 do 22:25; na silnici 379 v obcích Ježkovice a Drnovice okres Vyškov , délka 3.7km; nehoda; zvěř na vozovce; neprůjezdný pravý jízdní pruh; střet OA se srnou, bez zranění osob.

na silnici 42 v obci Brno , délka 52m: Nebezpečné překážky

překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části; Od 22.5.2019 20:10 do 22:15; na silnici 42 v obci Brno , délka 52m; překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části; porouchané vozidlo.

D1, mezi km 370.3 a 370.2, ve směru Praha: Nehody

nehoda nákladního vozidla levý jízdní pruh uzavřen, únik provozních kapalin;

na silnici 166 u obce Chvalšiny okres Český Krumlov: Nehody

nehoda nákladního vozidla; Od 22.5.2019 18:55 do 23.5.2019 00:00; na silnici 166 u obce Chvalšiny okres Český Krumlov; nehoda nákladního vozidla; návěs v příkopu, bez zranění.

na silnici 32 při průjezdu obcí Staré Místo okres Jičín , délka 3.1km: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce; Od 22.5.2019 18:10 do 23.5.2019 18:15; na silnici 32 při průjezdu obcí Staré Místo okres Jičín , délka 3.1km; Pozor! Olej na vozovce; rozlitý olej na vozovce

D1, mezi km 370 a 370.2, ve směru Bohumín – PL: Nebezpečné překážky

Pozor! Překážka na vozovce levý jízdní pruh uzavřen, uzavřen levý jízdní pruh, bude probíhat dekontaminace zeminy a čištění vozovky u dopravní nehody

na silnici 16 mezi obcemi Jičín a Holín okres Jičín , délka 11km: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce; Od 22.5.2019 18:10 do 23.5.2019 18:15; na silnici 16 mezi obcemi Jičín a Holín okres Jičín , délka 11km; Pozor! Olej na vozovce; rozlitý olej na vozovce

ulice Bří. Čapků, Šumperk, část obce Alšova, okr. Šumperk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, , Vydal: Městský úřad Šumperk

silnice III/4502, Velké Losiny, část obce Maršíkov - Loučná nad Desnou, část obce Filipová, okr. Šumperk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, ; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa bude vedena po silnici III/4504 a po silnici I/44 viz situace. Objízdná trasa je obousměrná v délce cca 4,6 km., Vydal: Městský úřad Šumperk

na silnici 43911 u obce Hustopeče nad Bečvou okres Přerov , délka 263m: Dopravní uzavírky a omezení

vozovka uzavřena v obou směrech uzavřeno, záplavy; Od 22.5.2019 17:15 do 23.5.2019 23:20; na silnici 43911 u obce Hustopeče nad Bečvou okres Přerov , délka 263m; vozovka uzavřena v obou směrech; uzavřeno, záplavy; rozvodněná řeka Bečva zaplavila silnici

na silnici při průjezdu obcí Rajnochovice okres Kroměříž , délka 5.7km: Omezení provozu a zákazy

komunikace dočasně uzavřena; Od 22.5.2019 17:00 do 23:00; na silnici při průjezdu obcí Rajnochovice okres Kroměříž , délka 5.7km; komunikace dočasně uzavřena; z důvodu pádu několika stromů v uvedeném úseku je komunika z Rajnochovic na komunikaci č.437 uzavřena

silnice II/125 (ulice Vlasákova), Vlašim, část obce K Pavlovicím, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, ; Objížďka - bez rozlišení: silnice II/126, Trhový Štěpánov - silnice II/127, Zdislavice, Vydal: Městský úřad Vlašim

silnice II/112, Vlašim, okr. Benešov: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen stavební práce, ; Objížďka - bez rozlišení: z Vlašimi na silnici č. II/125 přes Kondrac, Louňovice pod Blaníkem na silnici č. II/150 přes Zvěstov, Ratměřice, Jankov, Votice na silnici I/3 přes Olbramovice, Bystřice do Benešova zpět na silnici č. II/112. Objízdná trasa pro linkovou autobusovou dopravu bude vedena ze silnice č. II/112 na silnici č. II/125 následně na silnici č. III/1256, dále na silnici č. III/1257 do Znosimi, kde se napojí na místní komunikaci do Domašína a zpět na silnici č. II/112. Městská hromadná doprava Vlašim, linka 206001 bude vedena z Vlašimi ze silnice č. II/112 na silnici č. II/113 a dále na silnici č. III/11213 do Domašína, Vydal: Městský úřad Vlašim

v ulici Folknářská v obci Děčín , délka 572m: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce; Od 22.5.2019 10:15 do 23.5.2019 10:20; v ulici Folknářská v obci Děčín , délka 572m; Pozor! Olej na vozovce; rozlitá nafta na vozovce

silnice III/30526, Řepníky, část obce Pěšice, okr. Ústí nad Orlicí: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka provozu silnice III. třídy č. 30526 na pozemku p.č. 276 v místě u č.p. 39 cca v km 2,640 v k.ú. a obci Pěšice; Objížďka - bez rozlišení: silnice III/30527, Řepníky, část obce Pěšice, okr. Ústí nad Orlicí - silnice III/30526, Jenišovice, část obce Štěnec, okr. Chrudim, přes: silnice III/30525 (Popovec), po sil. III/30526 ke křižovatce se sil. III/30527 v obci Pěšice, dále po sil. III/30527 a sil. III/30525 směr Popovec, pokračovat po sil. III/30525 směr Mravín až po křižovatku se sil. II/305, kde se odbočí vlevo a pokračuje po sil. II/305 směr Štěnec až ke křižovatce se sil. II/30526 směr Pěšice – obousměrně, Vydal: Městský úřad Vysoké Mýto

silnice III/30019, Prkenný Důl - Křenov, okr. Trutnov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka silnice III/30019 v obci Žacléř, část obce Křenov; oprava objízdné trasy, rozdělené na 2. úseky: 1. úsek 20.05.2019 - 29.05.2019 - Křenov - odb. na Lampertice, 2. úsek 30.05.2019 - 03.06.2019 - Křenov - Prkenný Důl k rybníčku; objížďka - po silnici III/30022 přes Lampertice, Vydal: Městský úřad Trutnov

ulice Třebohostická, Praha 10, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, provádění rekonstrukce STL plynovodu - úplná uzavírka ulice Třebohostická v severní větvi křižovatky s ulicí Novostrašnická. Dopravní obslužnost uzavřeného úseku ulice bude zachována po okolní komunikační síti. Objížďka se nenařizuje. , Vydal: ÚMČ Praha 10

silnice I/23, Krahulčí, okr. Jihlava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Uzavírka silnice mezi Telčí a Krahulčím+Krahulčí průtah. Objízdné trasy směrově rozdělené. Do J.Hradce po místní komunikaci z Krahulčí do Mrákotína. Do Telče z Mrákotína přes Hostětice do Telče., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina

ulice Na luka, Praha-Benice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Uzavírka ulice Na Luka, parc. č. 34, k. ú. Benice, Vydal: ÚMČ Praha 22

silnice III/18329, v katastru obce Štěnovický Borek, okr. Plzeň-město: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, "Oprava povrchu" úplná uzavírka mezi obcemi Štěnovický Borek a Čižice (délka úseku cca 1200 m); Objížďka - obousměrná: po silnici II/183 do Netunic, dále po silnici III/18328 do Předenic, dále po silnici III/18027 do Čižic, Vydal: Magistrát města Plzně

silnice III/2784, Javorník - Hoření Starý Dub, okr. Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, Souvislá oprava krytu vozovky; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/2783 (Modlibohov), Vydal: Magistrát města Liberec

ulice Třebíčská, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Místní komunikace Třebíčská Velké Meziříčí, v rámci stavby její přeložky přes areál bývalých TS, v úseku od křižovatkou s komunikací Nádražní (ve spodní části) až po křižovatku s Družstevní až za most přes železnici, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí

ulice Kamenačky, Brno-Židenice, Brno: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, uzavírka ul. Kamenačky v úseku mezi křižovatkami s ul Skorkovského (u o. č. 23 ul. Kamenačky) a ul. Táborská (u o. č. 1 ul. Táborská) z důvodu rekonstrukce plynovodu ; Objížďka - bez rozlišení: ulice Skorkovského, Brno-Židenice, Brno, přes: ulice Kamenačky, objízdná trasa: Skorkovského - Škroupova- Bělohorská a v opačném směru Bělohorská - Škroupova - Kamenačky - Skorkovského, Vydal: ÚMČ Brno Židenice

ulice Pod Šancemi, ulice V Lázních, Sázava, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka provozu v ulici Pod Zastávkou a V Lázních v Sázavě z důvodu provádění stavebních prací na stavbě rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu., Vydal: Městský úřad Sázava

ulice Jankovcova, Praha 7: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, , Výkop kanalizace a vody pro P+R parkoviště Jankovcova-Znemožnění právého odbočení z ul. Argentinská do ul. Jankovcova., Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

silnice III/33310, v katastru obce Šestajovice, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka, silnice č. III/33310, k.ú. Šestajovice u Prahy, (stavební práce při montáži skruže) ; Objížďka - obousměrná, úplná uzavírka: přes: silnice III/0116 (ulice Komenského), silnice III/6111 (Za dálnicí), silnice č. II/611; č. III/0116; č. III/33310 v k.ú. Šestajovice u Prahy a č. III/0116; č. III/6111; č. II/101 a II/611 v k.ú. Jirny u Prahy pro veškerý provoz v obou směrech. , Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ulice Sekaninova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, ul. Sekaninova (od kř. s ul. Jiráskova po kř. s ul. Strážná v délce cca 75m) z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu v rámci stavby „REKO MS Havlíčkův Brod - Sekaninova + 1" , objízdná trasa se nestanovuje , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.