Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

1 USD USD CZK
1 EUR EUR CZK
100 RUB RUB CZK
1 GBP GBP CZK

Traffic Information (in Czech only)

D1 - 361.5km na trase Polsko (st. hranice) - Přerov: Zdržení a čekací doby

porouchané vozidlo, zdržení překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 30.10.2020 04:15 do 06:15; D1 - 361.5km na trase Polsko (st. hranice) - Přerov; porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností

na silnici 71 u obce Velká nad Veličkou okres Hodonín , délka 1.1km; zastávka Žilkův Mlýn: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 30.10.2020 04:05 do 06:10; na silnici 71 u obce Velká nad Veličkou okres Hodonín , délka 1.1km; zastávka Žilkův Mlýn; nehoda; havarované vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x zvěř, bez zranění osob.

na silnici 27940 u obce Bačalky okres Jičín: Nehody

nehoda probíhá vyšetřování nehody překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 30.10.2020 04:00 do 06:05; na silnici 27940 u obce Bačalky okres Jičín; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Střet OA se srnou. Na místo vyráží PČR.

v ulici Na palouku v obci Praha: Nehody

nehoda probíhá vyšetřování nehody překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 30.10.2020 03:50 do 04:50; v ulici Na palouku v obci Praha; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Po DN převrácené OA na bok, na místě složky IZS.

v ulici Předlická v obci Ústí nad Labem: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce probíhají odklízecí práce; Od 30.10.2020 00:35 do 31.10.2020 00:40; v ulici Předlická v obci Ústí nad Labem; Pozor! Olej na vozovce; probíhají odklízecí práce; Rozlitá nafta na vozovce po DN kamionu cca 3 litry, na místě PČR a HZS.

silnice I/56 (ulice Místecká), Hrabová - ulice Cingrova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby, Pomalu jedoucí vozidlo údržby v obou směrech. , Vydal: Ostravské komunikace, a.s.

Brusnický tunel a Dejvický tunel, směr Troja, Praha: Omezení provozu a zákazy

tunel uzavřen, údržba tunelu a technologie

Bubenečský tunel,směr Troja, Praha: Omezení provozu a zákazy

tunel uzavřen, údržba tunelu a technologie

Dejvický tunel a Brusnický tunel, směr Břevnov, Praha: Omezení provozu a zákazy

tunel uzavřen, údržba tunelu a technologie

Bubenečský tunel, směr Dejvice, Praha: Omezení provozu a zákazy

tunel uzavřen, údržba tunelu a technologie

silnice I/58, Krmelín, okr. Frýdek-Místek - (ulice Plzeňská), Ostrava-Jih, Ostrava: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby, Pomalu jedoucí vozidlo údržby v obou směrech. , Vydal: Ostravské komunikace, a.s.

D1 EXIT 196 nájezd směr Praha: Omezení na příjezdových komunikacích

vjezd na dálnici uzavřen, z důvodu opravy mostu na D1 v km 196. Objízdná trasa za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Brno-jih (EXIT 196) směr Praha: MÚK Brno-jih (EXIT 196 s využitím vratných větví – směr Ostrava, směr Brno-centrum, směr Praha).

D5 nájezd EXIT 10 směr Německo: Omezení na příjezdových komunikacích

vjezd na dálnici uzavřen, stavební akce „D5, obnova PHS Loděnice, vjezd uzavřen, objízdná trasa: MÚK Loděnice (EXIT 10) vpravo: silnice III/11612 (směr Loděnice) – silnice II/605 (Vráž) – MÚK Beroun-východ (EXIT 14) – dálnice D5 (směr Plzeň)., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR

silnice III/27225, Krnsko, část obce Dolní Krnsko, okr. Mladá Boleslav: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka silnice č. III/27225 v úseku od křižovatky se sil. č. III/27223 k žel. přejezdu – linkám veřejné autobusové dopravy bude i při úplné uzavírce umožněn bezpečný bezodkladný průjezd. Objízdná trasa po sil. č. III/27223, přes Strenice, po III/27225A, III/27225, do Horního Krnska, Vydal: Magistrát statutárního města Mladá Boleslav

silnice III/3255, Všestary, část obce Rozběřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka silnice III/3255 v úseku od čp. 8 až po čp.82 v k.ú. Rozběřice z důvodu opravy komunikace.; Objížďka - bez rozlišení: bude po silnici I/35, III/32433 (Světí),III/3253, III/3252 (Neděliště) - obousměrně, Vydal: Magistrát města Hradec Králové

ulice U Opatrovny, Liberec, okr. Liberec : Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Rekonstrukce inženýrských sítí a oprava komunikace., Vydal: Magistrát města Liberec

alej Svobody, Plzeň 1, okr. Plzeň-město : Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka tramvajových přejezdů na MK Karlovarská v křižovatce s ul. alej Svobody , Vydal: ÚMO Plzeň 01

silnice II/123, silnice II/137, Tábor, okr. Tábor: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, oprava povrchu vozovky. Práce budou probíhat ve dvou etapách. 1. etapa - uzavírka silnice II/137 v ulici Vožická společně s uzavírkou silnice II/123 v ulici Zavadilská včetně společné křižovatky. 2. etapa - uzavírka silnice II/123 v ulici Zavadilská; Objížďka - obousměrně: 1. etapa - Z Čekanic po silnici III/00346 na křižovatku se silnicí III/0335. Na Mladou Vožici pokračovat po silnici III/00346 na Starou Vožici do Mladé Vožice. Do průmyslové zóny ulice Vožická po silnici III/0335 přes Hlinici na silnici II/137 a po ní do ulice Vožická. Ve směru od ulice Vožická je objízdná trasa vedena po silnici II/137 před Mladou Vožici, dále po silnici III/00341 do Tábora. 2. etapa - Po silnici II/123 na silnici I/3 a po ní na dálnici D3. Po dálnici D3 na silnici I/19 sjezdem na silnici II/123 přes Čekanice, obousměrně., Vydal: Městský úřad Tábor

ulice Tovární, ulice V Lukách, v obci Králův Dvůr, okr. Beroun: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka silnice III/11524 z důvodu opravy železničního přejezdu P 278, délka uzavírky cca 100 metrů; Objížďka - pro vozidla do 10 t, obousměrná: od uzavírky silnice III/11524 po této silnici do křižovatky se silnicí III/11542 ul. Fučíkova, dále ul. Na Poříčí a Tovární do křižovatky se silnicí III/11524, délka objížďky cca 5000 metrů; Objížďka - pro vozidla nad 10 t, obousměrná: - od křižovatky (Pěticestí) v k.ú. Tmaň po silnici III/11545 přes Havlíčkův mlýn do křižovatky se silnicí III/11524, dále po této silnici přes Bítov do křižovatky se silnicí III/11533 a dále vlevo po této silnici přes Jarov do obce Beroun Zavadilka. , Vydal: Městský úřad Beroun

ulice Karlovarská, Plzeň 1, okr. Plzeň-město: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka tramvajových přejezdů na MK Karlovarská v křižovatce s ul. Sokolovská, Vydal: ÚMO Plzeň 01

ulice Chotkova ve směru ulice Jelení, Praha 1, : Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, rekonsrtrukce vozovky.

ulice Josefa Šimůnka, mezi křižovatkami ulic Starodubečská a V křížkách, Praha-Dubeč, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, , Vydal: ÚMČ Praha 15

místní komunikace, Karviná, okr. Karviná: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka v Karviné-Novém Městě, dvorní část nám. Budovatelů, mezi domy čp. 1396-1400, v souvislosti s realizací akce pod názvem "Karviná-Nové Město, tř. Družby čp. 1396-1400 - rekonstrukce stok "BVIC" a "BVIC2". Přístup pro chodce k domům bude zajištěn přemostěním. Souběžně bude prováděna rekonstrukce vodovodního řadu. ; Objížďka - bez rozlišení: po tř. Družby a nám. Budovatelů, Vydal: Magistrát města Karviné

silnice II/436 (ulice Pod Lipami), Přerov, okr. Přerov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka krajské sil. II/436, III/4361 a místní komunikace ul. Zámecká v Přerově VII - Čekyni z důvodu akce "Kanalizace a ČOV Čekyně" - pokládka povrchu.; Objížďka - obousměrná: silnice III/4361 - silnice II/436, přes: silnice I/55, ulice Popovická, Vydal: Magistrát města Přerova

ulice Zámecká, Přerov, okr. Přerov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka krajské sil. II/436, III/4361 a místní komunikace ul. Zámecká v Přerově VII - Čekyni z důvodu akce "Kanalizace a ČOV Čekyně" - pokládka povrchu., Vydal: Magistrát města Přerova

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.