Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

1 USD USD CZK
1 EUR EUR CZK
100 RUB RUB CZK
1 GBP GBP CZK

Traffic Information (in Czech only)

v ulici Pražská v obci Mnichovice okres Praha-východ: Nehody

nehoda probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 23.9.2019 02:30 do 04:35; v ulici Pražská v obci Mnichovice okres Praha-východ; nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Havárie OA, se zraněním osob, na místě zasahují složky IZS a vrtulník LZS.

silnice III/12537, Červený Hrádek, okr. Kolín: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen stavební práce, Uzavírka silnice III/12537 u obce Červený Hrádek – oprava mostu ev.č. 12537-1; Objížďka - bez rozlišení, DZ: přes: silnice I/2 (Poďousy), silnice II/125, na křižovatce silnic III/12537 a III/33343 u obce Bílkov vlevo po silnici III/33343 do Bečvár, dál po silnici I/2 směr Kutná Hora, na křižovatce se silnicí II/125 vpravo a přes Poďousy zpět do obce Červený Hrádek – obousměrně , Vydal: Městský úřad Kolín

silnice II/451 (ulice Nádražní), Vrbno pod Pradědem, okr. Bruntál: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka silnice II/451 ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem v délce 0,686 km úplnou uzavírkou, mimo vozidel stavby, IZS a pravidelných aut. linek. Uzavřený úsek začíná 700 m za kruhovým objezdem ve Vrbně pod Pradědem a končí u napojení komunikace k ČOV na parc. č. 901/1 v k. ú. Vrbno pod Pradědem, z důvodu realizace stavby „Oprava silnice II/451 Vrbno p. Pr. – Karlovice II. etapa, nová technologie“; Objížďka - pro vozidla do 7,5 t: silnice II/452, Karlovice - silnice II/445 (ulice Zlatohorská), přes: silnice II/453 (Spálené), Heřmanovice; Objížďka - pro vozidla nad 7,5 t: silnice II/451, Karlovice - silnice II/445 (ulice Zlatohorská), přes: Široká Niva, silnice I/45 (ulice Bruntálská) (Krnov), silnice I/57 (Město Albrechtice), silnice II/453 (ulice Nerudova), místní komunikace (Heřmanovice), silnice II/445, Vydal: Městský úřad Bruntál

místní komunikace, Praha-Újezd: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka části veřejně přístupné účelové komunikace NN 1164 (Milíčovský les – u Milíčovského rybníka), za účelem opravy pozemní komunikace v rámci stavby „Revitalizace Milíčovského rybníka“. ; Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Vydal: ÚMČ Praha 11

silnice III/04734, v katastru obce Mankovice, okr. Nový Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Uzavírka silnice č. III/04734 v místě železničního přejezdu Odry-Mankovice.; Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : přes: silnice III/04738 (ulice Komenského) (Suchdol nad Odrou), silnice III/04736 (Mankovice); Objížďka - pro vozidla nad výšku X m, 3,4: přes: silnice III/04736 (Mankovice), silnice III/46420 (Na Rybníkách), silnice III/04734 (Kunín), ulice Za nádražím, Suchdol nad Odrou-za tratí, Vydal: Městský úřad Odry

silnice II/101 (ulice Zbraslavská), Dolní Břežany, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, uzavírka sil. II/101 průtah obcí Dolní Břežany; Objížďka - obousměrná: Z Dolních Břežan po sil. III/10115 přes Ohrobec – Zvole na sil. III/1043 přes Vrané nad Vltavou na sil. II/101 Praha – Zbraslav a opačně, Vydal: Městský úřad Černošice

silnice II/101, Dolní Břežany, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, uzavírka sil. II/101 průtah obcí Dolní Břežany; Objížďka - obousměrná: Z Dolních Břežan po sil. III/0031 ul. Pražská na sil. III/00314 do Hodkovic – dále po III/10114 do Zlatníků na sil. II/101 a opačně, Vydal: Městský úřad Černošice

silnice II/451 (ulice Nádražní), Vrbno pod Pradědem, okr. Bruntál: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka silnice II/451 ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem v jejím 9,020 – 9,706 km staničení, mimo vozidel stavby, vozidel IZS a pravidelných autobusových linek, z důvodu realizace stavby „Oprava silnice II/451 Vrbno p. Pr. – Karlovice II. etapa, nová technologie“ s nařízením objížďky ; Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , DZ: silnice II/452, Karlovice - silnice II/445 (ulice Zlatohorská), Vrbno pod Pradědem, okr. Bruntál, přes: silnice II/453 (Spálené), Heřmanovice; Objížďka - pro vozidla nad X tun, 7,5 t: silnice II/451, Karlovice - silnice II/445 (ulice Zlatohorská), Vrbno pod Pradědem, okr. Bruntál, přes: Široká Niva, silnice I/45 (ulice Bruntálská) (Krnov), silnice I/57 (Město Albrechtice), silnice II/453 (ulice Nerudova), místní komunikace (Heřmanovice), silnice II/445, Vydal: Městský úřad Bruntál

ulice Teplická, Děčín, část obce Podmokly, okr. Děčín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka ul. Teplická po etapách od hranice křižovatky s ul. Čsl. mládeže po křižovatku s ul. Žižkova; Objížďka - obousměrná, DZ: V obci Hlavní nádraží(okres Děčín) ulice: Čsl. mládeže, Hankova, Ústecká, silnice: místní komunikace, V obci Podmokly(okres Děčín) ulice: Hankova, Pivovarská, Podmokelská, Revoluční nám., silnice: místní komunikace, v obou směrech po silnici I/13 ul. Pivovarská, Revoluční náměstí, Poštovní a ul. Čsl. mládeže, Vydal: Magistrát města Děčín

silnice II/107, Týnec nad Sázavou, část obce Čakovice, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice č. II/107 v Čakovicích, na pozemku parc. č. 1997/1, katastrální území Čakovice u Řehenic, staničení cca km 18,944 - 19,307; Objížďka - bez rozlišení: po silnicích č. II/107, II/603 a III/6032 v délce cca 12 km, Vydal: Městský úřad Benešov

ulice Benátská, ulice K Markovu mlýnu, Litomyšl, okr. Svitavy: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ul. Benátská a K Markovu mlýnu z důvodu provádění stavebních prací na akci „Litomyšl Trstěnická – rekonstrukce kVN, kNN“, Vydal: Městský úřad Litomyšl

silnice III/10176, Březí, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka části pozemní komunikace III/10176 v k.ú. a obci Březí ; Objížďka - obousměrná: přes: silnice III/10176, silnice III/10174, silnice III/10175, silnice III/10174 a III/10175 – obousměrně, Vydal: Městský úřad Říčany

silnice II/428, Dětkovice, okr. Vyškov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, v rámci stavby II/428 Dětkovice - průtah ; Objížďka - obousměrná: z obce Švábenice po sil. II/428 směrem na Ivanovice na Hané. Zde se odbočí vpravo na sil. I/47 a jede se přes obce Těšice a Nezamyslice do obce Mořice. V Mořicích se odbočí vpravo na sil. II/433 a přes obec Uhřice se jede do obce Morkovice-Slížany. Délka objízdné trasy cca 27,5 km., Vydal: Městský úřad Vyškov

silnice III/45726, v katastru obce Hlinka, okr. Bruntál: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Oprava povrchu vozovky v úseku Dívčí Hrad, Sádek - Hlinka v rámci opravy silnice II/457 Sádek - Osoblaha. Úplná uzavírka mimo dopravní obsluhu obce, IZS a BUS.; Objížďka - obousměrná: přes: Osoblaha, Vydal: Městský úřad Krnov

silnice II/523 (ulice Znojemská), Jihlava, okr. Jihlava: Práce na silnici

stavební práce uzavřeno, Jednosměrná uzavírka (ve směru do města) z důvodu opravy středového ostrůvku a bezbariérového přechodu. Jednosměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena z ul. Znojemské takto: z křiž. sil. II/523 a MK Lidická Kolonie: po MK ul. Lidická Kolonie - VLEVO na sil. II/405 ul. Brtnická na ul. Znojemskou a zpět. Délka objízdné trasy 1,1 km. Městská hromadná doprava bude uzavírkou dotčena: MHD AUTOBUS ve směru do Jihlavy centrum bude VŽDY vedena objízdnou trasou pro veškerá vozidla., Vydal: Magistrát města Jihlavy

silnice III/2284, Hořesedly, okr. Rakovník: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice č. III/2284 v obci Hořesedly, v úseku od silnice č. I/6 (Karlovarská) na konec obce Hořesedly směr Kolešovice; Objížďka - obousměrná: silnice I/6, III/2275, Vydal: Městský úřad Rakovník

ulice Nábřežní, Třinec, okr. Frýdek-Místek: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, realizace opravy propustku; Termín dopravního omezení: od 23.09.2019 – 15.10.2019 (max. 3 dny); Objízdná trasa byla stanovena: po silnici č. I/11J (od restaurace Zobawa po napojení ulice Rybářská = první místní komunikace č. 178c vlevo ve směru jízdy Frýdek-Místek), dále po místní komunikaci č. 178c na ulici Rybářská až k domu čp. 1316 s pokračováním po místní komunikaci č. 601c a místní komunikaci č. 157c na ulici Lužní, Vydal: Magistrát města Třince

silnice II/368, Krasíkov - Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Uzavírka silnice II/368 v úseku od křižovatky se silnicí III/3689 v obci Třebařov až ke křižovatce se silnicí II/315 v intravilánu obce Tatenice.; Objížďka - obousměrná: je vedena z obce Třebařov po silnici II/368 do obce Staré Město, kde se vpravo napojí na silnici III/36810, po které pokračuje přes obec Radišov, Rychnov na Moravě do obce Žichlínek. Zde se vpravo napojí na silnici III/31517 a pokračuje do obce Lubník, zde se napojí na silnici II/315 vedoucí do obce Tatenice. , Vydal: Městský úřad Lanškroun

ulice Naardenská, ulice U kolejí, Praha 6: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Uzavírka křižovatky ul. U kolejí x Krajní x Naardenská z důvodu obnovy vodovodního řadu., Vydal: ÚMČ Praha 06

silnice III/20141, část obce Strážiště - místní komunikace, část obce Černá Hať, Mladotice, okr. Plzeň-sever: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, oprava povrchu silnice III/20141, rozděleno na 2 etapy; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/20140 (Mladotice), Chrášťovice, silnice III/2066 (Hluboká), Vydal: Městský úřad Kralovice

silnice III/10159, Záryby, část obce Martinov, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice III/10159 v k.ú. Martinov; Objížďka - bez rozlišení: silnice II/101 (ulice Petra Jilemnického), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - silnice III/10159, Záryby, okr. Praha-východ, přes: Martinov, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ulice Budovcova, České Budějovice, okr. České Budějovice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka v ul. Budovcova v křižovatce s ul. Čechova pro realizaci stavby ,,Horkovod ČB – Havlíčkova kolonie, Vydal: Magistrát města České Budějovice

ulice Mimoňská, Liberec, okr. Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Pokládka vodovodního potrubí, Vydal: Magistrát města Liberec

ulice Novobranská, Litoměřice, okr. Litoměřice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, , Vydal: Městský úřad Litoměřice

ulice Za stadionem, Jílové, okr. Děčín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka místní komunikace z důvodu opravy povrchu , vyrovnávky podkladu, pokládka AB povrchu, Vydal: Městský úřad Jílové

ulice Božanovská, Praha 20: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, ; Objížďka - obousměrná: přes: silnice II/611 (ulice Náchodská), ulice Ve žlíbku, úplná uzavírka je od 23.9.2019 do 25.9.2019, Vydal: ÚMČ Praha 20

ulice Bubenské nábřeží, Praha 7: Práce na silnici

práce na silnici uzavřeno, Rekonstrukce tramvajové trati Komunardů v úseku Dělnická - Bubenské nábřeží, Praha 7, Vydal: ÚMČ Praha 07

na silnici 38 u obce Znojmo; v úseku začínajícím ve směru od Jihlavy za křižovatkou silnic I/38 x II/408.: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici oprava povrchu vozovky; Od 21.9.2019 01:00 do 23.9.2019 23:55; na silnici 38 u obce Znojmo; v úseku začínajícím ve směru od Jihlavy za křižovatkou silnic I/38 x II/408.; uzavřeno, práce na silnici; oprava povrchu vozovky; pokládka obrusných vrstev vozovky v místě napojení budoucí přeložky silnice I/38 na stávající silnici I/38 v rámci realizace stavby „Silnice I/38 Znojmo, obchvat, 2.stavba, 2.etapa“.

D1, mezi km 44.8 a 82.5, ve směru Bohumín – PL: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

D1, mezi km 44.8 a 82.5, ve směru Bohumín – PL: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

na trase Štěrboholy - Troja v ulici Strahovský tunel v obci Praha (5, 6) , délka 1.8km: Omezení provozu a zákazy

tunel uzavřen; Od 22.9.2019 23:00 do 23.9.2019 05:00; na trase Štěrboholy - Troja v ulici Strahovský tunel v obci Praha (5, 6) , délka 1.8km; tunel uzavřen; Z důvodu pravidelné údržby uzavřen Strahovský tunel ve směru na Prahu 6. V opačném směru ponechán původní jednosměrný provoz.

D6 sjezd EXIT 25, ve směru od Karlových Varů: Omezení na výjezdových komunikacích

výjezd z dálnice uzavřen práce na silnici, Objízdná trasa: MÚK Nové Strašecí (EXIT 32) – silnice III/237, II/606 (Nové Strašecí, Rynholec, Stochov-Slovanka) a dále dle místní/přechodné úpravy provozu

na silnici 495 u obce Uherský Brod okres Uherské Hradiště: Nehody

nehoda nákladního vozidla probíhají záchranné a vyprošťovací práce, nebezpečí překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 22.9.2019 21:55 do 23.9.2019 23:55; na silnici 495 u obce Uherský Brod okres Uherské Hradiště; nehoda nákladního vozidla; probíhají záchranné a vyprošťovací práce, nebezpečí; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; NA x Cyklista, na místě zasahují složky IZS.

Odpočívka s čerpací stanicí Humpolec, okr. Pelhřimov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, Uzavřena odpočívka Humpolec

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.