Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

1 USD USD CZK
1 EUR EUR CZK
100 RUB RUB CZK
1 GBP GBP CZK

Traffic Information (in Czech only)

Letenský tunel, Praha 7: Omezení provozu a zákazy

tunel uzavřen práce údržby,

D1 - 54km na trase Praha - Říkovice: Zdržení a čekací doby

porouchané vozidlo, zdržení překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 17.7.2019 22:45 do 23:45; D1 - 54km na trase Praha - Říkovice; porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností

D10 EXIT 21 směr Turnov: Omezení na výjezdových komunikacích

výjezd z dálnice uzavřen uzavřeno, práce na silnici, oprava vozovky, exit uzavřen v termínu 15.7. - 28.8. a 28.9. - 6.10.; Objížďka - pro veškerou dopravu: pokračovat v jízdě na EXIT 27 Benátky nad Jizerou s otočením do směru Praha a návratem na EXIT 21 Tuřice.

D10 EXIT 17 směr Turnov: Omezení na výjezdových komunikacích

výjezd z dálnice uzavřen vjezd na dálnici uzavřen uzavřeno, práce na silnici, uzavřeno z důvodu opravy vozovky v termínu 15.7. - 28.8. a 28.9.- 6.10.; Objížďka - pro veškerou dopravu: za uzavřenou nájezdovou větev využít nájezdu na dálnici do směru Praha s otočením na EXITu 10 Brandýs nad Labem do směru na Turnov. za uzavřenou výjezdovouvětev: pokračovat v jízdě na EXIT 27 Benátky nad Jizerou s otočením do směru na Prahu a pokračovat na výjezd Exitu 17

na silnici 361 u obce Znojmo: Nehody

nehoda překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 17.7.2019 21:50 do 23:55; na silnici 361 u obce Znojmo; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; střet OA se srnou, bez zranění osob.

v ulici U Kamýku v obci Praha: Dopravní uzavírky a omezení

nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh havarované vozidlo; Od 17.7.2019 21:35 do 23:40; v ulici U Kamýku v obci Praha; nehoda; neprůjezdný pravý jízdní pruh; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění.

D5, mezi km 28.5 a 0.1, ve směru Praha: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, sekání trávy a údržba travních porostů

na silnici 03426 v obci Studnice okres Chrudim: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce očekávejte kluzkou vozovku; Od 17.7.2019 17:15 do 18.7.2019 17:20; na silnici 03426 v obci Studnice okres Chrudim; Pozor! Olej na vozovce; očekávejte kluzkou vozovku

na silnici 55 v obci Břest okres Kroměříž: Nadměrný náklad

Pozor! Nadměrný náklad očekávejte zdržení; Od 16.7.2019 17:55 do 18.7.2019 20:20; na silnici 55 v obci Břest okres Kroměříž; Pozor! 2 nadměrné náklady; očekávejte zdržení; Přeprava strojního zařízení na 2. soupravách v konvoji, Zlaté Hory-Sudoměřice. Parametry NN : obě soupravy d=28 m, š=5 m, v=6 m, hmotnost=84 t. Přepravní trasa: Akruální stav: NN odstaven na BČS I/55 Břest bude pokračovat 18.7.2019 v 08,00 hod., Hulín, Záhlinice, Tlumačov, Napajedla, III/49724 Topolná, Bílovice, Uherské Hradiště, Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Petrov, vlevo protisměrně na I/70H, Sudoměřice, st. hr.

ulice Frýdlantská, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, uzavírka místní komunikace III. třídy č. 32c - ulice Frýdlantské a účelové komunikace ulice Frýdlantské, v k. ú. Moravská Ostrava, z důvodu konání hudebního festivalu " Colours of Ostrava 2019"., Vydal: ÚMO Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz

silnice II/446, Hanušovice - Staré Město, okr. Šumperk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, ; Objížďka - obousměrná: Objízdná trasa je vedena přes Staré Město, Šléglov, Vikantice, Branná, Jindřichov a Hanušovice a zpět., Vydal: Městský úřad Šumperk

ulice Partyzánská, Most, okr. Most: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, ; Objížďka - bez rozlišení: ulice Čsl. armády - ulice Jana Vrby, Vydal: Magistrát města Mostu

ulice Legionářská, Znojmo, okr. Znojmo: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Zvláštní užívání a úplná uzavírka místní komunikace ul. Legionářská ve Znojmě (v úseku od kř. se sil. I/38 ul. Pražská po kř. se sil. II/361 ul. Přímětická), z důvodu provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce povrchu komunikace po provedené rekonstrukci vodovodu a plynovodu; Objížďka - pro autobusovou dopravu: V souvislosti s úplnou uzavírkou dojde ke změně trasy linky č. 835803, která bude stanovena ve směru na Dobšice od zastávky „Přímětická, rozc.k Městs.lesiku“ po silnici II/361, ul. Přímětická, přes okružní křižovatku na křižovatku sil. II/361xI/38 ul. Pražská, odkud bude pokračovat po stávající trase na zastávku „Nám.Svobody, lázně“. Zastávka „Legionářská“ bude dočasně přeložena na zastávku „Přímětická, Resslova“, zastávka „Pražská, BILLA“ bude zrušena bez náhrady a zastávka „Pražská, Policie ČR“ bude dočasně přeložena na zastávku „Přímětická, rest.BRISTOL“. V Opačném směru ke změně trasy linky nedojde, ani k omezení obsluhy stávajících zastávek., Vydal: Městský úřad Znojmo

ulice U Rybníka, Znojmo-Přímětice, okr. Znojmo: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka místní komunikace ul. U Rybníka ve Znojmě, v úseku od kř. s ul. Na Návsi po kř. s ul. Jevišovická, na pozemku p.č. 1003/3 v k.ú. Přímětice, Vydal: Městský úřad Znojmo

D1, km 89, směr Praha, odpočívka Humpolec : Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, úplná uzavírka odpočívky Humpolec (2.etapa)

silnice I/10 (ulice Krkonošská), Tanvald, část obce Šumburk, okr. Jablonec nad Nisou: Práce na silnici

práce na inženýrských sítích uzavřeno jeden jízdní pruh uzavřen, Jednosměrná uzavírka z důvodu provádění rekonstrukce silnice (frézování stávajícího povrchu, čištění příkopů, pokládka asfaltové vrstvy,…) v rámci akce „I/10 Tanvald - Desná“, Dojde zde ve dvou úsecích k částečné uzavírce provozu. I. a II. etapa – úsek ulice Krkonošské (silice I/10) mezi kruhovým objezdem a křižovatkou s ulicí Českou v Tanvaldu (ulice Krkonošská). Jednosměrná uzavírka, kdy směr od Desné do Tanvaldu bude průjezdný, směr od Tanvaldu do Desné bude veden po objízdné trase (silnice III/29022, III/29048 (ulice Česká))., Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje

silnice I/27 (ulice Žatecká), Jesenice, okr. Rakovník: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka komunikace č. I/27 z důvodu opravy komunikace, opravy inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu), opravy silničního propustku, opravy chodníku a VO . Popis objízdných tras při úplné uzavírce: Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t: obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. I/27 Jesenice – silnice č. II/228 – Oráčov – Švihov – Pšovlky – Senomaty – Rakovník – silnice č. II/227 – Kněževes – Hořesedly – silnice č. I/6 Hořesedly – Hořovičky – křižovatka silnic č. I/6 a č. I/27, délka cca 40 km. Pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t: obousměrně po značené objízdné trase silnice č. II/229 Kralovice – Kožlany – Čistá – Všesulov – Zavidov – Petrovice – Příčina – Lubná – Rakovník – silnice č. II/227 – Kněževes – Hořesedly – silnice č. I/6 Hořesedly – Hořovičky – křižovatka silnic č. I/6 a č. I/27, délka cca 50km. Autobusová doprava: obousměrně po značené objízdné trase - v rámci stavby bude zajištěn průjezd autobusové dopravě a vozidlům Integrovaného záchranného systému, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

ulice Svatovítská, Praha 6, směr Vítězné nám.: Omezení provozu a zákazy

omezení neprůjezdný levý jízdní pruh, oprava povrchu vozovky

ulice Svatovítská, Praha 6, směr do centra: Omezení provozu a zákazy

omezení neprůjezdný pravý jízdní pruh, oprava povrchu vozovky

silnice II/233, část obce Sedlecko, Bušovice, okr. Rokycany: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírku provozu na silnici č. II/233 v k.ú. Sedlecko z důvodu výstavby PZS Chrást - Stupno, v místě železničního přejezdu; Objížďka - obousměrná: přes: Střapole, silnice II/232 (Na Křemenáči), Osek; sil. III/2325, Vydal: Městský úřad Rokycany

ulice Česká čtvrť, Olomouc, okr. Olomouc: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Česká čtvrť - provedení přípojek vody a kanalizace; objížďka není stanovena , Vydal: Magistrát města Olomouce

silnice III/03528, Cerekvice nad Loučnou, okr. Svitavy: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka provozu na silnici III/03528 v intravilánu obce Cerekvice nad Loučnou, v místě železničního přejezdu P5179, z důvodu provádění opravy tohoto železničního přejezdu; Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: přes: silnice I/35 (Hrušová), silnice III/03528, Cerekvice nad Loučnou, Vydal: Městský úřad Litomyšl

D1 km 110,9 odpočívka Pávov ve směru Ostrava: Omezení provozu a zákazy

zóna služeb, čerpací stanice uzavřena běžné služby budou mimo provoz, uzavírka odpočívky Pávov

silnice II/602, Měřín, okr. Žďár nad Sázavou: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Silnice č. II/602 bude uzavřena v úseku za obcí Měřín ve směru na Řehořov v km 59,546 – 59,996. Délka uzavírky: 450 m ; Objížďka - bez rozlišení, dz: Po dálnici D1 MÚK 119 Velký Beranov – MÚK 134 Měřín (vozidla splňující podmínky pro jízdu po dálnici) - Směr Jihlava – po sil. II/348, II/353, II/351, II/602 – Měřín, Černá, Arnolec, Stáj, Zhoř, Rybné, Věžnice. - Směr Měřín – po sil. II/602, II/351, III/3518 – Velký Beranov, Loudilka, Kamenice, Měřín, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí

ulice Svatovítská, Praha 6: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, Opravy povrchu komunikace v prostoru křižovatky - uzavírky jízdních pruhů ve směru do centra dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace vždy v jednom jízdním pruhu. Ul. Generála Píky bude v místě křižovatky neprůjezdná., Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

ulice Letní, Jihlava, okr. Jihlava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místní komunikace Letní v Jihlavě z důvodu provádění pokládky povrchu vozovky; Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Nové sady, Vydal: Magistrát města Jihlavy

místní komunikace, v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek: Práce na silnici

stavební práce uzavřeno, při zajištění stavebních prací při realizaci stavby „Revitalizace bytového domu na ulici Jablunkovská 411+412+413 v Třinci. Objízdná trasa nebyla stanovena. , Vydal: Městský úřad Třinec

silnice II/428, Morkovice-Slížany - Počenice, okr. Kroměříž: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, „Obnova povrchů silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji 2019 – 2020, silnice II/428 Morkovice - Počenice“; Trasa objížďky: II/428, III/42825, III/43215, III/42815 (Morkovice-Slížany – Troubky – Zborovice – Medlov) ; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/43215 (Troubky), Vydal: Městský úřad Kroměříž

místní komunikace, v katastru obce Strakonice, okr. Strakonice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno obecné ohrožení, úplná uzavírka lávky pro pěší provoz ev.č. L4 v ulici Katovická přes silnici č. I/22 ( tj.podjezd ev.č. 22-036a ) ve Strakonicích z důvodu špatného stavu lávky pro pěší provoz ev.č. L4, Vydal: Městský úřad Strakonice

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.