Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

1 USD USD CZK
1 EUR EUR CZK
100 RUB RUB CZK
1 GBP GBP CZK

Traffic Information (in Czech only)

na silnici 23728 u obce Neprobylice okres Kladno: Nehody

nehoda nákladního vozidla probíhá vyšetřování nehody překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 3.8.2020 23:40 do 4.8.2020 01:45; na silnici 23728 u obce Neprobylice okres Kladno; nehoda nákladního vozidla; probíhá vyšetřování nehody; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Havárie NA, bez zranění osob, na místě PČR.

na silnici 484 na vjezdu do obce Bílá okres Frýdek-Místek , délka 5.2km; poblíž autobusové zastávky Bílá Baraní: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, propadlá vozovka; Od 31.7.2020 16:05 do 4.8.2020 21:10; na silnici 484 na vjezdu do obce Bílá okres Frýdek-Místek , délka 5.2km; poblíž autobusové zastávky Bílá Baraní; uzavřeno, propadlá vozovka; poškození provizorního mostu.

ulice Koperníkova, Plzeň 3: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, úplná uzavírka vozovky (MIMO BUS ve směru do centra A VOZIDLA STAVBY), Vydal: ÚMO Plzeň 03

silnice III/1343, Malý Ratmírov, Blažejov, okr. Jindřichův Hradec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, silnice III/1343, I. etapa – od obce Blažejov do obce Malý Ratmírov k hrázi Ratmírovského rybníka; Objížďka - obousměrná: přes: silnice II/164 (Hospříz), ulice Hradecká, Kunžak, silnice III/02315 (Střížovice), silnice III/1343 (Vlčice), Malý Ratmírov, Vydal: Městský úřad Jindřichův Hradec

silnice III/1343, Blažejov - Strmilov, okr. Jindřichův Hradec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, silnice III/1343, II. etapa – od hráze Ratmírovského rybníka v obci Malý Ratmírov přes obec Vlčice k obci Strmilov.; Objížďka - obousměrná: přes: silnice III/1347 (Blažejov), silnice II/164 (Hospříz), Lomy, ulice Hradecká, Kunžak, Budkov, Vydal: Městský úřad Jindřichův Hradec

ulice 9. května, Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka ul. 9.května v úseku od přechodu u okružní křižovatky Mírové náměstí -Jičínská - tř. Václava Klementa až po křižovatku s ulicí Pivovarskou -stavební práce na akci „Celoplošná oprava komunikace v ul. 9.května, Mladá Boleslav“. Pro vozidla do 3,5t je navržena objízdná trasa přes Jaselskou a Českobratrské náměstí.

silnice II/610, silnice III/27915, Přepeře, okr. Semily: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, ; Objížďka - bez rozlišení: přes ul. Nádražní, Vydal: Městský úřad Turnov

silnice II/332, Krchleby - Straky, okr. Nymburk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka silnice č. II/332 od obce Krchleby do obce Straky; Objížďka - obousměrná: Objízdná trasa od Nymburka do Milovic do 3,5t a bus, přes obce Dvory, Čilec, Zbožíčko. Objízdná trasa nad 3,5t od obce Krchleby do obce Čachovice poI/38, přes obec Vanovice III/3325, III/3326, III/27112 a Boží Dar do obce Milovice, Vydal: Městský úřad Nymburk

místní komunikace, Nová Paka, okr. Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místní komunikace v Nové Pace mezi Studénkou a Heřmanicemi, Vydal: Městský úřad Nová Paka

silnice II/465, v katastru obce Těškovice, okr. Opava: Práce na silnici

stavební práce uzavřeno, Částečná uzavírka sil. II/465 v místě sil. propustku úseku mezi obcemi Kyjovice a Těškovice. , Vydal: Magistrát města Opavy

ulice Erbenova, Liberec, okr. Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Vodovodní, kanalizační a plynová přípojka; Objížďka - bez rozlišení: ulice Ještědská - ulice Irkutská, Liberec, okr. Liberec; Objížďka - bez rozlišení: ulice Březnická - ulice Táborská, Liberec, okr. Liberec, přes: ulice Strakonická, ulice Táborská, Vydal: Magistrát města Liberec

silnice III/49025, v katastru obce Ludkovice, okr. Zlín: Dopravní uzavírky a omezení

silnice uzavřena, sesuv půdy, úplná uzavírka na silnici III/49025 v staničení: cca km 1,830 – 2,020 v obci (k. ú.) Ludkovice z důvodu: oprava sesuvu, realizace akce „Silnice III/49025: Ludkovice - Řetechov“; Objížďka - bez rozlišení: silnice III/49025, Ludkovice - silnice II/492 (ulice Masarykova), Luhačovice, okr. Zlín, po silnicích III/4922, II/492, II/490, III/49026, III/49025 a místní komunikace přes obce Pozlovice – Luhačovice – Biskupice – Ludkovice. , Vydal: Městský úřad Luhačovice

v ulici Stárkova v obci Praha , délka 45m; před čp. 1745/4: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na plynovodu, zdržení; Od 3.8.2020 08:30 do 14.8.2020 12:00; v ulici Stárkova v obci Praha , délka 45m; před čp. 1745/4; uzavřeno; práce na plynovodu, zdržení

silnice II/228 (ulice Samota), v katastru obce Rakovník, okr. Rakovník: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice č. II/228 v k.ú. Rakovník, z důvodu opravy železničního přejezdu č. P2331; Objížďka - obousměrná: ulice: Jesenická, Náměstí Jiřího Holého, Rakovnická, silnice: silnice II/227, Vydal: Městský úřad Rakovník

silnice III/3771 (ulice Klášterská), Tišnov, okr. Brno-venkov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Jedná se o úplnou uzavírku silnice III. třídy č. III/3771 v místě železničního přejezdu P6983; objízdná trasa bude vedena obousměrně z obce Předklášteří po silnici č. II/385 a č. II/379 do města Tišnov. Pro vozidla, jejichž výška přesahuje 3,9 m, bude objízdná trasa vedena obousměrně po silnici č. III/3771 a č. II/379 do městysu Drásov, dále po silnici č. III/37913 do obce Čebín a po silnici č. II/385 přes obec Hradčany do obce Předklášteří., Vydal: Městský úřad Tišnov

místní komunikace, Humpolec, okr. Pelhřimov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci III. třídy č. 4c par. č. 754 k.ú. Vilémov u Humpolce v místní části Vilémov města Humpolec a veřejně přístupné účelové komunikaci č. 1e par. č. 2418/4 k.ú. Vilémov u Humpolce v místní části Vilémov města Humpolec u železničního přejezdu P3803., Vydal: Městský úřad Humpolec

ulice Jateční, Teplice, okr. Teplice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka ul. Jateční v Teplicích - slepé rameno, Vydal: Magistrát města Teplice

ulice Na Spravedlnosti, Pardubice V: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Pardubicích ul. Na Spravedlnosti v úseku od čp. 2011 po ul. Rokycanovu, Vydal: ÚMO Pardubice V

silnice III/25848, Malečov, okr. Ústí nad Labem: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka silnice č. III/25848 v k.ú. Malečov, z důvodu provádění stavebních prací, tj. výkopové a stavební práce v rámci rekonstrukce vodovodu; Objížďka - bez rozlišení, silnice č. III/25841 směrem na Tašov: přes: Pohoří, Tašov, silnice III/26026 (Proboštov), Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem

na silnici 57 mezi obcemi Poteč a Brumov-Bylnice okres Zlín , délka 7.4km; I/57, Poteč – Brumov Bylnice; km 151 - 158: Dopravní uzavírky a omezení

oprava povrchu vozovky, střídavý jednosměrný provoz překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části lidé na vozovce; Od 3.8.2020 07:35 do 4.8.2020 14:00; na silnici 57 mezi obcemi Poteč a Brumov-Bylnice okres Zlín , délka 7.4km; I/57, Poteč – Brumov Bylnice; km 151 - 158; oprava povrchu vozovky, střídavý jednosměrný provoz; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; lidé na vozovce; frézování vozovky, pokládka nového asfaltu, označeno PDZ.

ulice Podnikatelská, ve směru průmyslová zóna, Hrabová, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, Z důvodu opravy okružní křižovatky uzavřen příjezd od dálnice D56 po ul. Podnikatelské. Odjezd ze zóny směrem k dálnici D56 zůstane zachován.

ulice Dědinova, Praha 11: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, v rámci realizace stavebních prací - obnova části kVN do RS 5090; ; Objížďka - bez rozlišení: ulice: Dědinova, Filipova, Krejnická, Petýrkova, Vydal: ÚMČ Praha 11

ulice Tuchorazská, Praha 10, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, z důvodu obnovy povrchu komunikace. Vyznačení a vedení objížďky se nenařizuje. Dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti. , Vydal: ÚMČ Praha 10

ulice Jiráskova, Třebíč, okr. Třebíč: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, výkopové, stavební práce (rekonstrukce plynu); Objížďka - bez rozlišení: ulice Ruská - ulice Zborovská, Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Zborovská, Vydal: Městský úřad Třebíč

ulice Vaníčkova, Olomouc, okr. Olomouc: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místní komunikace Vaníčkova; prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu; objížďka není stanovena , Vydal: Magistrát města Olomouce

ulice Malebná, Praha 11: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, v rámci realizace stavebních prací – pokládka vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky. ; Objížďka - bez rozlišení: ulice: 7. května, Ke sv. Izidoru, Lažanského, Malebná, Medkova, Skřivanova, Švabinského, Švandrlíkovo náměstí, Zakouřilova, Vydal: ÚMČ Praha 11

ulice Pražská, Znojmo, okr. Znojmo: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, z důvodu provádění stavebních prací na výstavbě nového obytného domu a s tím související umístění zařízení staveniště, jeřábu, Vydal: Městský úřad Znojmo

ulice Anglická, Litvínov, okr. Most: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Uzavírka ulice Anglická v úseku od čp. 259 k čp. 809, Litvínov - výkopové práce - zřízení přípojky vody a kanalizace, ulice bude během prací zobousměrněna, objízdná trasa není stanovena., Vydal: Městský úřad Litvínov

ulice K Jahodárně, v katastru obce Vestec, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Uzavírka místní komunikace ulice K Jahodárně v úseku ulice Vilová I - Na Suchých v délce 200 m z důvodu umístění kabelového vedení NN , Vydal: Obecní úřad Vestec

ulice Vančurova, Lovosice, okr. Litoměřice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Vančurova v Lovosicích, v úseku celé ulice, z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu , Objízdná trasa není stanovena (slepá ulice), Vydal: Městský úřad Lovosice

silnice II/113, Ostředek, část obce Třemošnice, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka silnice č. II/113 v místě mostu č. evidenční 113-013 před obcí Třemošnice ve směru od Divišova; Objížďka - bez rozlišení: II/113 - Divišov - II/111 - Struhařov - II/112 - Benešov - II/110 - Soběhrdy - Kozmice - II/113 - Třemošnice, Vydal: Městský úřad Benešov

ulice Požárníků, Kroměříž, okr. Kroměříž: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, „Rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek“; Objízdná trasa nestanovena., Vydal: Městský úřad Kroměříž

ulice Palackého, Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Palackého z důvodu realizace akce „Lanškroun, ul. Olbrachtova, Palackého - stavební úpravy“., Vydal: Městský úřad Lanškroun

ulice Olbrachtova, Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, z důvodu realizace akce „Lanškroun, ul. Olbrachtova, Palackého - stavební úpravy“., Vydal: Městský úřad Lanškroun

na silnici 19842 u obce Chodský Újezd okres Tachov; objízdní trasa vedena přes obec Chodský Újezd. Objízdná trasa bude vedena přes provizorní most vybudovaný po pravé straně rekonstruovaného mostu ev. č. 19842-1 ve směru do obce Neblažov.: Omezení provozu a zákazy

komunikace dočasně uzavřena práce na údržbě mostu; Od 3.8.2020 07:00 do 31.10.2020 22:50; na silnici 19842 u obce Chodský Újezd okres Tachov; objízdní trasa vedena přes obec Chodský Újezd. Objízdná trasa bude vedena přes provizorní most vybudovaný po pravé straně rekonstruovaného mostu ev. č. 19842-1 ve směru do obce Neblažov.; komunikace dočasně uzavřena; práce na údržbě mostu; z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 19842-1, v rámci stavby „Most ev. č. 19842-1 Neblažov“;

ulice Resslova, Louny, okr. Louny: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, rekonstrukce místních komunikací, Vydal: Městský úřad Louny

ulice Husitská, ulice Cechovní, Liberec, okr. Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Prodloužení vodovodu a přípojky pro budovy v areálu ČD a.s., Uzavřen je pouze úsek pro pěší., Vydal: Magistrát města Liberec

místní komunikace v obci Filipov (okres Šumperk): Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Omezení silničního provozu v Zábřeze - výkopy - částečná uzavírka místní komunikace, Vydal: Městský úřad Zábřeh

silnice I/6, výjezd, v katastru obce Jenišov, okr. Karlovy Vary: Omezení na výjezdových komunikacích

výjezd z dálnice uzavřen, Částečná uzavírka provozu na silnici I/6 u obce Jenišov v okrese Karlovy Vary, z důvodu stavebních prací na komunikaci – exit 131 – uzavřen sjezd z komunikace I/6 na silnici I/20 a připojovací pruh na silnici I/20 směr na Plzeň. Na základě uzavírky v úseku sjezdu z komunikace I/6 na silnici I/20 bude nutná objízdná trasa, která povede přes místní komunikace v obci Karlovy Vary na silnicích II/220, II/222 a III/00635., Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje

silnice III/36045, Sviny - Křižanov, okr. Žďár nad Sázavou: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Silnice č. III/36045 bude uzavřena od křižovatky se silnicí č. II/360 u Křižanova až do obce Sviny.; Objížďka - bez rozlišení: Po silnici II/360, I/37, III/03719 a MK přes obce: Křižanov, Ořechov, Březejc, Dolní Radslavice, Lhotky., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí

silnice II/157 (ulice Husova), Trhové Sviny, okr. České Budějovice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Rekonstrukce mostu ev. č. 157 - 013 v Trhových Svinech; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/157 (ulice Nádražní) (Borovany), silnice III/14618 (ulice Trocnovská), Radostice; Objížďka - Pro vozidla do 20 t: silnice III/15428 (ulice Třebízského), Trhové Sviny - Olešnice, Vydal: Městský úřad Trhové Sviny

místní komunikace, Neveklov, část obce Tloskov, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, , Vydal: Městský úřad Benešov

silnice II/105, v katastru obce Neveklov, okr. Benešov: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen stavební práce, Úplná uzavírka silnice č. II/105, v místě mostu č. ev. 105-017 u Neveklova.; Objížďka - obousměrná: Směr silnice č. II/114 (obousměrně): Neveklov (od křižovatky silnic č. II/105 x II/114) – II/105 – Tloskov – III/1027 – Rabyně – Slapská přehrada – Slapy nad Vltavou – II/102 – II/114 – Korkyně – Chotilsko – most Živohošť.; Objížďka - obousměrná: Směr silnice č. II/105 (obousměrně): Neveklov - II/114 - III/11437 – III/11438 – III/10517 – Hořetice – Strážovice – II/105., Vydal: Městský úřad Benešov

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.