Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

1 USD USD CZK
1 EUR EUR CZK
100 RUB RUB CZK
1 GBP GBP CZK

Traffic Information (in Czech only)

D10, mezi km 55 a 52, ve směru Praha: Dopravní situace

Pozor! Tvoří se kolona vozidel zdržení,

D56, mezi km 51.3 a 43, ve směru Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen, Práce budou spočívat v obousměrném čištění vozovek-metením strojně samosběrem v součinnosti s kropičkou v pomalém jízdním pruhu. V rámci těchto prací budou rovněž čištěny zanesené žlaby a vpustě přilehlé k této komunikaci.

D56, mezi km 43 a 51.3, ve směru Frýdek-Místek: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen, Práce budou spočívat v obousměrném čištění vozovek-metením strojně samosběrem v součinnosti s kropičkou v pomalém jízdním pruhu. V rámci těchto prací budou rovněž čištěny zanesené žlaby a vpustě přilehlé k této komunikaci.

P+R Holešovice: Parkování

plně obsazeno,

P+R Zličín II: Parkování

plně obsazeno,

P+R Zličín: Parkování

plně obsazeno,

v ulici Borská v obci Plzeň; Před Techmánií v Plzni.: Nehody

nehoda nákladního vozidla havarované vozidlo probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; Od 24.4.2019 06:30 do 07:30; v ulici Borská v obci Plzeň; Před Techmánií v Plzni.; nehoda nákladního vozidla; 3 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; NA x 2 OA, bez zranění osob a úniku provozních kapalin. Na místě PČR.

ulice Mariánské hradby do centra, mezi křižovatkami ulic U Prašného mostu a Chotkova, Praha 1, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, uzavřen směr do centra, opačně jednosměrný provoz, výstavba vodovodu

na silnici 237 u obce Klapý okres Litoměřice; Na výjezdu z obce Klapý směrem na Libochovice.: Nehody

nehoda probíhá vyšetřování nehody překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 06:20 do 07:20; na silnici 237 u obce Klapý okres Litoměřice; Na výjezdu z obce Klapý směrem na Libochovice.; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x Zvěř, na místě PČR.

na silnici 15 u obce Libčeves okres Louny: Nehody

nehoda nákladního vozidla probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 06:15 do 07:15; na silnici 15 u obce Libčeves okres Louny; nehoda nákladního vozidla; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; NA x Zvěř, na místě PČR.

v ulici Na Rovince v obci Ostrava: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 06:15 do 08:20; v ulici Na Rovince v obci Ostrava; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Bez zranění osob.

D1 - 100km na trase Praha - Říkovice: Nebezpečné překážky

překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 06:10 do 07:10; D1 - 100km na trase Praha - Říkovice; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Sražená zvěř na vozovce.

na silnici 9 u obce Želízy okres Mělník: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 06:10 do 08:15; na silnici 9 u obce Želízy okres Mělník; nehoda; havarované vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; DOD x Zvěř, na místo jede PČR.

11 - 292.2km na trase Opava - Jablunkov u obce Ostrava; směr Havířov: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 06:10 do 07:15; 11 - 292.2km na trase Opava - Jablunkov u obce Ostrava; směr Havířov; nehoda; havarované vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x Zvěř, na místo jede PČR.

na silnici 4687 v obci Karviná: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 06:10 do 07:15; na silnici 4687 v obci Karviná; nehoda; havarované vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x Zvěř, na místo jede PČR.

D2 - 31.8-33.3km na trase Lanžhot - Brno: Zdržení a čekací doby

porouchané vozidlo, zdržení překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh); Od 24.4.2019 06:05 do 07:05; D2 - 31.8-33.3km na trase Lanžhot - Brno; porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; neprůjezdná zpevněná krajnice

35 - 23.1km na trase Turnov - Hrádek n. N. u obce Liberec: Nehody

nehoda havarované vozidlo probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; Od 24.4.2019 06:00 do 08:05; 35 - 23.1km na trase Turnov - Hrádek n. N. u obce Liberec; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; Bez zranění osob, na místo jede PČR.

na silnici 395 v obci Pravlov okres Brno-venkov: Nebezpečné překážky

překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 06:00 do 08:05; na silnici 395 v obci Pravlov okres Brno-venkov; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Sražená zvěř na vozovce.

na silnici 317 u obce Plchovice okres Ústí nad Orlicí: Nehody

nehoda probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 05:55 do 08:00; na silnici 317 u obce Plchovice okres Ústí nad Orlicí; nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x Zvěř, na místě PČR.

silnice I/11, v katastru obce Hrabyně - v katastru obce Mokré Lazce, okr. Opava: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby, čištění kanálových vpustí v rychlém pruhu u středových svodidel + čištění žlabů, čištění - mostů, říms mostů, odvodňovačů, skluzů a mostních

silnice I/39, Lenora, okr. Prachatice: Práce na silnici

práce na silnici kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, oprava silnice I/39 ; Vedení dopravy: Pro nákladní automobily nad 7,5 t bude silnice I/39 v Lenoře uzavřena a jejich provoz bude veden po objízdné trase, a to: Obousměrně ve Volarech po II/141 – Prachatice – na křižovatku II/141 x II/145 – po II/145 – Vimperk – na křižovatku II/145 x I/4 – po I/4 směr Strážný; Vedení ostatní dopravy: Provoz bude veden kyvadlově v místě uzavřeného úseku silnice I/39 v Lenoře a bude řízen semaforovou soupravou., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje

na silnici 224 u obce Kadaň okres Chomutov: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 05:50 do 07:55; na silnici 224 u obce Kadaň okres Chomutov; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Bez zranění osob, na místo jede PČR.

na silnici 18 u obce Obory okres Příbram: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 05:45 do 07:50; na silnici 18 u obce Obory okres Příbram; nehoda; havarované vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x zvěř, na místo jede PČR.

v ulici Novoměstská v obci Brno: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Od 24.4.2019 05:40 do 07:45; v ulici Novoměstská v obci Brno; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Bez zranění osob, na místo jede PČR.

na silnici 272 u obce Zdětín okres Mladá Boleslav: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 05:40 do 07:45; na silnici 272 u obce Zdětín okres Mladá Boleslav; nehoda; havarované vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x Zvěř, na místo jede PČR.

v ulici Komenského v obci Dobřany okres Plzeň-jih: Nehody

požár vozidla probíhá vyšetřování nehody překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Od 24.4.2019 05:35 do 07:35; v ulici Komenského v obci Dobřany okres Plzeň-jih; požár vozidla; probíhá vyšetřování nehody; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; OA po požáru odstavené na vozovce. Na místě HZS a PČR.

D6 - 83.2km na trase Bošov - Lubenec: Nehody

nehoda nákladního vozidla probíhá vyšetřování nehody překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 05:35 do 08:40; D6 - 83.2km na trase Bošov - Lubenec; nehoda nákladního vozidla; probíhá vyšetřování nehody; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; NA x Zvěř, na místo jede PČR.

silnice I/57, v katastru obce Vrchy, okr. Nový Jičín - v katastru obce Opava, část obce Šibeňák, okr. Opava: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby, čištění vozovek

v ulici Černohorská v obci Svoboda nad Úpou okres Trutnov: Nehody

nehoda autobusu probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 24.4.2019 05:05 do 07:10; v ulici Černohorská v obci Svoboda nad Úpou okres Trutnov; nehoda autobusu; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; BUS x Zvěř, na místo jede PČR.

silnice I/3, v katastru obce Boršov nad Vltavou, okr. České Budějovice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice I/3 v místě MUK Boršov nad Vltavou z důvodu provádění opravy povrchu vozovky. Vedení dopravy - ve směru Boršov nad Vltavou – Dolní Dvořiště bude doprava vedena takto: Boršov nad Vltavou – po silnici III/14325 směr Včelná – křižovatka silnic III/14325 x III/00354 směr Kamenný Újezd - MUK Kamenný Újezd ; Ve směru Boršov nad Vltavou – České Budějovice bude doprava vedena takto: Boršov nad Vltavou po silnici III/14325 – křižovatka silnic III/14325 x III/000354 směr České Budějovice Ve směru Včelná – Boršov nad Vltavou: Silnice I/3 MUK Kamenný Újezd – na silnici III/00354 směr Kamenný Újezd – Včelná – křižovatka silnic III/00354 x III/14325 směr Boršov nad Vltavou, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje

silnice II/157, Malče, okr. Český Krumlov: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/157 mosty ev.č. 157-006, 157-007; Objízdná trasa: 1) Pořešín Houdkův most, Pořešín, Kaplice nádraží, Kaplice, Blansko, Soběnov, Besednice, směr Pořešín most; 2) Pořešín Houdkův most, Besednice, Ločenice, Svatý Jan nad Malší, Velešín, Netřebice, Kaplice nádraží, Pořešín, Pořešín Houdkův most; Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , pro autobusovou dopravu: silnice II/157, Kaplice - silnice I/3, Střítež; Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice III/15717, část obce Malče - silnice III/14623; Objížďka - bez rozlišení: silnice III/14623, Besednice, okr. Český Krumlov - silnice III/1567, Ločenice, Vydal: Městský úřad Kaplice

ulice Chelčického, Poděbrady, okr. Nymburk: Práce na silnici

stavební práce uzavřeno, Úplná uzavírka vymezeného úseku místní komunikace ul. Chelčického v Poděbradech, z důvodu provádění stavebních prací, za účelem opravy povrchu místní komunikace., Vydal: Městský úřad Poděbrady

silnice II/473, Petřvald, okr. Karviná - Šenov, okr. Ostrava-město: Omezení rozměrů a hmotnosti

dočasné omezení celkové hmotnosti uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT

silnice III/4701, silnice III/47310, Šenov, část obce Volenství - Václavovice, okr. Ostrava-město: Omezení rozměrů a hmotnosti

dočasné omezení celkové hmotnosti uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"

na silnici 37418 u obce Chrudichromy okres Blansko: Zdržení a čekací doby

porouchané vozidlo, zdržení překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 23.4.2019 15:25 do 24.4.2019 09:00; na silnici 37418 u obce Chrudichromy okres Blansko; porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností

D1 EXIT 244 směr Praha: Omezení na příjezdových komunikacích

vjezd na dálnici uzavřen výjezd z dálnice uzavřen, Oprava AB vozovky na mostech. Objízdná trasa: Za uzavřenou výjezdovou větev: Pokračovat na EXIT 236, dále dle místní úpravy provozu. Za uzavřenou nájezdovou větev: Nájezd na EXITu 244 směr Ostrava, otočit se na EXITu 253 Kojetín.

ulice Parkány, Náchod-podzámčí, okr. Náchod: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici, Ulice Parkány bude jednosměrná od ulice Riegrova do ulice Volovnice. Nelze odbočit vlevo na Masarykovo nám. Z ulic Poštovní a Hurdálkova umožněno odbočení jen vlevo do ulice Volovnice.; Objížďka - jednosměrná: přes: ulice Tyršova, Ulice Riegrova - Tyršova - Masarykovo nám. - Poštovní, Vydal: Městský úřad Náchod

silnice III/35820, Zaječice, okr. Chrudim: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice III/35820 v obci Zaječice - výstavba splaškové kanalizace; Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: silnice II/358 - silnice III/35815, přes: silnice III/35814, Vydal: Městský úřad Chrudim

ulice Kapitána Jaroše, Náchod, část obce Běloves, okr. Náchod: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Uzavřen železniční přejezd P 5099; Objížďka - bez rozlišení: silnice II/303 (ulice Broumovská) - silnice I/33 (ulice Polská), přes: (ulice Kladská), silnice I/33, pro vozidla nad 4,1 m vedena objížďka po stejné trase až k autobusovému nádraží a pak přes přejezd v ul. Dobrošovská; při jízdě směr Hradec Králové nutno zahnout vlevo směr Polsko, dojed na další okružní křižovatku tu obkroužit a vrátit se zpět. Nelze přímo zahnout vpravo!, Vydal: Městský úřad Náchod

silnice III/31234, silnice III/31230, část obce Bílá Voda, Červená Voda, okr. Ústí nad Orlicí: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Moravský Karlov – hranice kraje, silnice III/31230, III/31234, Vydal: Městský úřad Králíky

silnice I/16, část obce Na dolíku, Jizerní Vtelno, okr. Mladá Boleslav: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka silnice č. I/16 z důvodu výstavby kanalizace a opravy povrchu silnice č. I/16. Popis objízdných tras při úplné uzavírce: 1) obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. I/16 Jizerní Vtelno – silnice č. III/27223 – Krnsko – Strenice – silnice č. III/27222 – silnice č. II/272 - Bezno – silnice č. I/16, délka cca 8 km.; 2) obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. I/16 – silnice č. II/275 – Chotětov – silnice č. III/27221 , délka cca 8 km.; 3) Objízdná trasa pouze v termínu od 23.04.219 do 23.05.2019, obousměrně, dálnice č. D10 – exit 14 – silnice č. II/610 – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – silnice č. II/331 – Ovčáry – Chrást (Tišice) – Červená Píska – Záboří (Kly) – silnice č. I/9 – Dolní Vinice – Hoření Vinice – Mělník, délka cca 50 km. 4) Objízdná trasa v termínu od 24.05.2019 do 06.10.2019, obousměrně, dálnice č. D10 – Praha – Vysočanská radiála, Novopacká, Kbelská – dálnice D8, exit 18 – silnice č. I/16 – Mělník, délka cca 80 km. , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

silnice III/28423, Lázně Bělohrad, část obce Dolní Javoří, okr. Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice III/28423 v Dolním Javoří, Vydal: Městský úřad Jičín

silnice III/00314 (ulice Břežanská), část obce Hodkovice - část obce Zlatníky, Zlatníky-Hodkovice, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, uzavírka sil. III/00314 Dolní Břežany - Hodkovice; Objížďka - obousměrná: Z Hodkovic po sil. III/10114 do Zlatníků – dále po II/101 do Dolních Břežan na sil. III/0031 ul. Pražská a III/00314 ul. K Hodkovicům a opačně., Vydal: Městský úřad Černošice

silnice III/2507, v katastru obce Bečov, část obce Zaječice, okr. Most: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, rekonstrukce železničního přejezdu. Objízdná trasa vyznačena Korozluky - Bedřichův Světec - Bečov.

silnice III/5692, v katastru obce Bělušice, okr. Most: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, rekonstrukce železničního přejezdu. Objízdná trasa vyznačena přes obec Odolice.

ulice Topolová, ulice Lipová, Most, okr. Most: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, křižovatka ulic Topolová, Lipová, Zdeňka Štěpánka; Objížďka - bez rozlišení: ulice Jana Palacha - ulice Višňová, Vydal: Magistrát města Mostu

ulice Potácelova, Brno-Židenice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek, úsek ul. Potácelova mezi ul. Škroupova a Skorkovského; Objížďka - bez rozlišení: po místních komunikacích, Vydal: ÚMČ Brno Židenice

ulice Potácelova, Brno-Židenice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek, úsek ul. Potácelova mezi křižovatkami Dykova a Skorkovského; Objížďka - bez rozlišení: ul. Potácelova - Dykova - Otakara Ševčíka - Skorkovského, Vydal: ÚMČ Brno Židenice

ulice Třebízského - ulice Vinohradská, Praha 2: Nebezpečné překážky

havárie vodovodního potrubí neprůjezdný jeden jízdní pruh,

ulice Pivovarská, Bílovec, okr. Nový Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka provozu části pozemní komunikace- místní komunikace ul. Pivovarská, z důvodu výstavby lešení stavby „Komunitní dům“ bez stanovení objízdné trasy po dobu uzavírky provozu., Vydal: Městský úřad Bílovec

silnice II/610 (ulice Pražská), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, uzavírka silnice II/610 ul. Pražská v k.ú. Brandýs nad Labem; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/245 (ulice Komenského nám.), silnice III/2452 (ulice Zápská), silnice II/101 (ulice Průmyslová), Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ulice Zdislavina, Třebíč, okr. Třebíč: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, realizace prací v rámci akce "Obnova místní komunikace na ul. Zdislavina, I. etapa" po celou dobu realizace stavby musí být umožněn průchod chodců přes staveniště; trasa objížďky: ul. Cyrilova - Týnské údolí - Mládežnická - Jelínkova - Velkomeziříčská - Cyrilometodějská, Vydal: Městský úřad Třebíč

komunikace, v katastru obce Mikulovice, část obce Blato, okr. Pardubice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, oprava železničního přejezdu č. P5348 , uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace , Vydal: Magistrát města Pardubic

komunikace, v katastru obce Staré Jesenčany, okr. Pardubice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace v místě železničního přejezdu č. P 5350 u obce Staré Jesenčany ; oprava železničního přejezdu č. P 5350, Vydal: Magistrát města Pardubic

silnice III/32226, Staré Jesenčany, okr. Pardubice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, uzavírka silnice III/32226 v obci Staré Jesenčany, oprava železničního přejezdu č. P 5349 , Vydal: Magistrát města Pardubic

silnice III/43615, Nelešovice, okr. Přerov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka pro nákladní vozidla - krajská sil, III/43615 Nelešovice z důvodu akce "Oprava opěrné zdi". ; Objížďka - pro vozidla nad X tun, nákladní vozidla: silnice III/4364 - silnice III/43615, Nelešovice, okr. Přerov, přes: silnice II/436 (Přerov), silnice I/55 (Kokory), Vydal: Magistrát města Přerova

ulice Formíkova, Čáslav, okr. Kutná Hora: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, ; Objížďka - obousměrná: ulice Formíkova - ulice Přemysla Otakara II., Vydal: Městský úřad Čáslav

ulice K Čestlicům, Praha-Křeslice, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka části ul. K Čestlicům, v úseku od křižovatky ul. K Čestlicům x U Vlasačky ke křižovatce ul. K Čestlicům x veřejně přístupná účelová komunikace napojující se na ul. K Průhonicům, Praha 114, v celkové délce 280 m; Objížďka - bez rozlišení: V obci Praha-Křeslice(okres Hlavní město Praha) ulice: Borůvková, Brusinková, Heřmánková, K Průhonicům, Ke kovárně, Ke stráni, Mátová, silnice: místní komunikace, Vydal: ÚMČ Praha 11

silnice III/40624 (ulice Nádražní), Dačice, okr. Jindřichův Hradec: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen práce na silnici, Kompletní výměna mostové konstrukce ev.č. 40624-1; Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/406 (ulice Třída 9. května) - ulice Družstevní, přes: (ulice Palackého nám.), silnice II/407 (ulice Strojírenská), ulice Družstevní, Vydal: Městský úřad Dačice

silnice III/10529 (ulice Nechvalická), Sedlec-Prčice, část obce Sedlec, okr. Příbram: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice III/10529 ul. Nechvalická a kř. s ul. Komenského v Sedlci, z důvodu provádění stavebních prací, za účelem optimalizace povrchu; Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: objízdná trasa - 1- po silnici č. II/120 ul. Sedlčanská ve směru nám. 7 května, dále po silnici č. II/121 smět Sušetice, Chyšky až ke křiž. se sil. č. III/12133 směr Chválov, Dražka až ke křiž. se sil. č. III/10529 směr Ředice, Kvasejovice. objízdná trasa -2 - po silnici č. II/120 ul. Sedlčanská a po místní komunikaci ul. Komenského, Vydal: Městský úřad Sedlčany

silnice III/49010, Holešov, okr. Kroměříž: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno pro těžká nákladní vozidla kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Oprava mostu. Průjezd vozidel do max. tonáže 12t. Vozidlům IZS a linkový Bus průjezd povolen. Provoz řízen světelným signalizačním zařízením.; Objížďka - pro vozidla nad 12 tun: silnice III/49010, Holešov, okr. Kroměříž, přes: silnice II/490, silnice II/438 (ulice Palackého), Jankovice, silnice III/43819 (Prusinovice); Objížďka - pro vozidla nad 12 tun: silnice III/49010, Holešov, okr. Kroměříž, přes: silnice III/4905 (Roštění), silnice III/4906 (Rymice), silnice III/49010 (Holešov), Vydal: Městský úřad Holešov

ulice Chatová, mezi křižovatkami ulic Kruhová a K Černicím, Plzeň 3, Plzeň: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka Chatové ulice v úseku mezi ulicemi Kruhová – Štefánikova (Dlážděná) , Vydal: ÚMO Plzeň 03

ulice 2. května, Petřvald, okr. Karviná: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, z důvodu uložení kabelu VO v rámci stavby „Oprava chodníků včetně výměny kabelů VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald“ – úsek č. 3 s tím, že objízdná trasa bude vedena po ul.Panelová a ul. Nejedlého, Vydal: Městský úřad Petřvald

silnice III/28010, Markvartice, část obce Hřmenín, okr. Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Uzavírka sil. III/28010 v prostoru obce Hřmenín; Objížďka - bez rozlišení: silnice II/501, Sedliště - silnice III/27932, přes: Střevač, Vydal: Městský úřad Jičín

ulice Kozí, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka provozu místní komunikace, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci při odstraňování stavby domu č.p. 205 (zařízení staveniště). Bez objízdné trasy., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod

ulice Sýkorova, Blovice, okr. Plzeň-jih: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka ulice Sýkorova v obci Blovice rozdělená do dvou etap. Dle postupu prací na stavbě přestupního terminálu dojde k přechodu z I. na II. etapu v době mezi 1.7.2019 a 31.8.2019. Dle podmínek povolení není možné mít uzavřené oba úseky současně. Autobusová zastávka bude v době I. etapy přemístěna z prostoru od nádražní budovy do úseku mezi č. p. 248 a 194 v téže ulici. Objízdná trasa není nařízena., Vydal: Městský úřad Blovice

silnice III/3538, ulice K Újezdu, Nové Veselí, okr. Žďár nad Sázavou: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice III/3538 v km cca 0,480 – 0,600, ulice K Újezdu mezi domy č.or. 169 – 173 v Novém Veselí; Objížďka - bez rozlišení: silnice III/3538 (ulice K Újezdu), Nové Veselí, okr. Žďár nad Sázavou, přes: ulice U Kapličky, ulice Příčná, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou

ulice Riegrova - ulice Lidové sady, Liberec, okr. Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Oprava tramvajové tratě Lidové sady ; Objížďka - bez rozlišení: ulice Fibichova - ulice Lidové sady, Liberec, okr. Liberec, přes: silnice III/29020 (ulice Husova), Vydal: Magistrát města Liberec

ulice Na Vidouli, Praha 5: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka komunikace Na Vidouli.; Objížďka - bez rozlišení: ulice Za zámečkem - ulice Řeporyjská, Praha 5, Praha, Vydal: ÚMČ Praha 05

ulice Waldhauserova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplné uzavírky provozu v Havlíčkově Brodě v ul. Waldhauserova (v úseku od ul. Jihlavská po ul. Jiráskova a v úseku od ul. Jiráskova do kř. s ul. Strážná), z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu v rámci stavby „REKO MS Havlíčkův Brod – Strážná + 1“ a „REKO MS Havlíčkův Brod – Waldhauserova + 1“. Práce budou probíhat po úsecích na etapy dle postupu prací. Bez objízdné trasy., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod

silnice III/24019, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka pozemní komunikace – silnice č. III/24019, stavební práce v rámci akce „Rekonstrukce železničního přejezdu P 2115 (žkm 1,185) Kralupy nad Vltavou - Zeměchy“ Objízdná trasa se navrhuje takto: Po silnici č. II/240 (po křižovatku silnic č. III/24021 x III/24022), dále po silnici č. III/24022 ve směru na obec Olovnice, v obci Olovnice po silnici č. III/24019 (ulice Velvarská, dále ulice Kralupská) ve směru Kralupy nad Vltavou – místní část Zeměchy., Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou

silnice II/240 (ulice Na Velvarské silnici), Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka pozemní komunikace – silnice č. II/240, stavební práce v rámci akce „Rekonstrukce železničního přejezdu P 2114 (žkm 0,255) Kralupy nad Vltavou - Mikovice“ Objízdná trasa se navrhuje takto: Po silnici č. III/10148 ul. V Růžovém údolí (po křižovatku silnic č. III/10148 x místní komunikace ul. Přemyslova), dále ve směru k silnici č. II/101 ul. 28.října. Objízdná trasa je vedena obousměrně. , Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou

silnice III/2149, ulice Pivovarská, Cheb, okr. Cheb: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, silnice III/2149, ul. Pivovarská - úplná uzavírka v km cca 0,240 – 0,365 (úsek od křižovatky s ulicí Žižkova po křižovatku s ulicí Wolkerova) ; Objížďka - obousměrná: ulicemi Pivovarská, Evropská, Pražská, Ke Hřbitovu, Nižnětagilská ve směru jízdy do ulice Vrázova a ulicemi Vrázova, Nižnětagilská, Ke Hřbitovu a Pražská ve směru jízdy do ulice Evropská, Vydal: Městský úřad Cheb

ulice Pod Havránkou, Praha-Troja: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, výstavba kanalizace, Vydal: ÚMČ Praha 07

ulice Třebějická, Praha-Libuš: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka Třebějická, K Jezírku, Na Jezerách, U Pejřárny, Vydal: ÚMČ Praha 12

ulice Zahradní, Humpolec, okr. Pelhřimov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, uzavírka místní komunikace ul. Zahradní v Humpolci v místě od křižovatky se sil. III/12935 po křiž. se sil. II/129.; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/12934 (ulice Nerudova), silnice II/347 (ulice Na Kasárnách), Vydal: Městský úřad Humpolec

silnice III/18415, Kout na Šumavě, okr. Domažlice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná (pro veškerý provoz) uzavírka provozu na silnici III/18415; Objížďka - obousměrná, obousměrná objížďka pro veškerý provoz: silnice III/18415 - silnice III/0222a, Kout na Šumavě, okr. Domažlice, přes: místní komunikace, silnice III/18415, od místa uzavírky provozu (křižovatka silnice III. tř. č. 18415 a místní komunikace na pozemku parc. č. 3438), po místní komunikaci na pozemku parc. č. 3438 na křižovatku silnice III. tř. č. 0222a a místní komunikace na pozemku parc. č. 3438, a dále po silnici III. tř. č. 0222a zpět k místu uzavírky provozu (křižovatka silnice III. tř. č. 0222a a silnice III. tř. č. 18415), obousměrně, (délka objížďky: cca 725 m ), Vydal: Městský úřad Domažlice

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.