Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

1 USD USD CZK
1 EUR EUR CZK
100 RUB RUB CZK
1 GBP GBP CZK

Traffic Information (in Czech only)

Msgre.Šrámka: Parkování

plně obsazeno,

silnice I/35 (ulice Londýnská) - část obce Svárov, v katastru obce Stráž nad Nisou, okr. Liberec: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby, strojní metení.

silnice I/35, v katastru obce Stráž nad Nisou, část obce Svárov, okr. Liberec: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby, strojní metení.

D1 - 204km na trase Praha - Říkovice: Nehody

nehoda nákladního vozidla probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Od 19.6.2019 21:25 do 20.6.2019 00:30; D1 - 204km na trase Praha - Říkovice; nehoda 2 nákladních vozidel; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Bez zranění osob, na místo jede PČR.

silnice I/35 (ulice Cihlářova), v katastru obce Liberec, část obce K Dlouhému Mostu, okr. Liberec: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby, strojní metení.

silnice I/35, v katastru obce Liberec, část obce Doubí, okr. Liberec: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby, strojní metení.

D1, mezi km 203.5 a 206.5, ve směru Bohumín – PL: Dopravní situace

Pozor! Tvoří se kolona vozidel zdržení,

D46, mezi km 18 a 20, ve směru Olomouc: Dopravní situace

Pozor! Tvoří se kolona vozidel zdržení,

na silnici 132 u obce Žirovnice okres Pelhřimov: Nehody

nehoda probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 19.6.2019 21:05 do 22:10; na silnici 132 u obce Žirovnice okres Pelhřimov; nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x Zvěř, na místo jede PČR.

na silnici 19841 u obce Chodský Újezd okres Tachov: Nehody

nehoda probíhá vyšetřování nehody překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 19.6.2019 21:00 do 23:05; na silnici 19841 u obce Chodský Újezd okres Tachov; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Havárie OA do příkopu, se zraněním osoby, na místě zasahují složky IZS.

v ulici Humpolecká v obci Jihlava: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 19.6.2019 20:50 do 22:00; v ulici Humpolecká v obci Jihlava; nehoda; havarované vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x Zvěř, na místo jede PČR.

v ulici K Třebonicům v obci Praha; Praha - Řeporyje: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 19.6.2019 20:45 do 22:50; v ulici K Třebonicům v obci Praha; Praha - Řeporyje; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Bez zranění osob, na místo jede PČR.

v ulici Plotní v obci Brno: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 19.6.2019 20:30 do 22:35; v ulici Plotní v obci Brno; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Bez zranění osob, na místo jede PČR.

na silnici 275 u obce Brodce okres Mladá Boleslav: Dopravní situace

dopravní problém záplava, průjezd se zvýšenou opatrností překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Od 19.6.2019 20:05 do 20.6.2019 20:10; na silnici 275 u obce Brodce okres Mladá Boleslav; dopravní problém; záplava, průjezd se zvýšenou opatrností; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Z části zaplavená komunikace.

v ulici Krásova v obci Praha; Křižovatka s ul. Bořivojova: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 19.6.2019 20:00 do 22:05; v ulici Krásova v obci Praha; Křižovatka s ul. Bořivojova; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Bez zranění osob.

v ulici Na Návrší v obci Hať okres Opava: Nehody

nehoda probíhá vyšetřování nehody překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 19.6.2019 19:50 do 21:55; v ulici Na Návrší v obci Hať okres Opava; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Nehoda cyklisty, se zraněním, na místě ZZS a PČR.

na silnici 27 u obce Čachrov okres Klatovy: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce; Od 19.6.2019 19:00 do 20.6.2019 19:05; na silnici 27 u obce Čachrov okres Klatovy; Pozor! Olej na vozovce; rozlitý olej na vozovce

silnice III/13422, Rácov - Lovětín, Batelov, okr. Jihlava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev a kanalizace. Objížďková trasa nebude vyznačena. Silnice III/13422 v obci Lovětín končí. Do Lovětína je a bude možný využít stávající příjezd po MK z obce Růžená. , Vydal: Magistrát města Jihlavy

na silnici 141 u obce Číčenice okres Strakonice; cihelna Číčenice: Nehody

nehoda nákladního vozidla; Od 19.6.2019 17:40 do 22:00; na silnici 141 u obce Číčenice okres Strakonice; cihelna Číčenice; nehoda nákladního vozidla; převrácený kamion, únik kapalin

D1 EXIT 66, směr Ostrava, nájezd: Omezení na příjezdových komunikacích

vjezd na dálnici uzavřen, uzavřena nájezdová větev EXITu 66 Loket. Objízdná trasa za uzavřený nájezd vede přes nájezd Exitu 66 směr Praha, a po dálnici D1 ve směru na Prahu k Exitu 56 Soutice a zde se otočit do směru Brno.

silnice III/2879 (ulice Krkonošská) - silnice III/28741, Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka : silnice III/2879 a III/28741 - dotčený úsek začíná v provozním staničení km 4,517 silnice III/2879, tedy cca 30 m před koncem obce Jablonec nad Nisou a končí provozním staničením km 5,251 silnice III/28741, tj. v místě křižovatky s místní komunikací cca 20 před koncem části obce Pěnčín - Dolní Černá Studnice. Celkem se jedná o úsek sil. III/2879 délky 990 m a sil. III/28741 délky 330 m. V dotčeném úseku se nachází tři křižovatky – sil. III/2879 x III/28717, sil. III/2879 x III/28741 a sil. III/28741 x III/28730. ; Objížďka - bez rozlišení, obousměrně: silnice III/2879 (ulice Krkonošská), Jablonec nad Nisou - silnice III/28730, Pěnčín, část obce Dolní Černá Studnice, okr. Jablonec nad Nisou, přes: ulice Letní, silnice III/28730 (Maršovice), silnice II/287 (Jistebsko), silnice III/28730, Vydal: Magistrát města Jablonec nad Nisou

ulice Podvihovský mlýnek, Podvihov, v katastru obce Opava: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen, Havarijní stav mostu; Objížďka - po sil. III/4679, III/4646, místní komunikace

silnice III/10526, Vysoký Chlumec, okr. Příbram: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, úplná uzavírka silnice III/10526 Vysoký Chlumec, z důvodu pořádání kulturní akce - tradiční pouť; Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: po silnici č. II/105 a III/10528 Vysoký Chlumec, Vydal: Městský úřad Sedlčany

silnice III/3254, Neděliště - Předměřice nad Labem, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka silnice III/3254 v úseku od obce Neděliště po křižovatku se silnicí I/33 k.ú. Neděliště, Předměřice n./L. z důvodu úpravy silnice III/3254 v místě křížení stavby D 11 1106.; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je po silnici III/3252 (směr Světí), III/3253, I/33 - obousměrně, Vydal: Magistrát města Hradec Králové

ulice Křesomyslova, Praha 4: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, kompletní rekonstrukce povrchu komunikace, Vydal: ÚMČ Praha 04

silnice III/3089 (ulice Hankova), Smiřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka části silnice III/3089 v místě u železničního přejezdu 3089-4 z důvodu výměny kanalizace protlakem pod žel. tratí; Objížďka - bez rozlišení: silnice III/3089, Holohlavy - (ulice Hankova), Smiřice, okr. Hradec Králové, přes: ulice Hradecká, Smiřice, Vydal: Magistrát města Hradec Králové

ulice Lípová, mezi křižovatkami ulic Jahodová a Žacká, Čáslav, okr. Kutná Hora: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, ; Objížďka - bez rozlišení: silnice II/338 (ulice Žacká) - ulice Jahodová, Čáslav, okr. Kutná Hora, přes: ulice Růžová, Vydal: Městský úřad Čáslav

ulice Spojovací, Frýdlant, okr. Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci ul. Spojovací ve Frýdlantu z důvodu provádění stavebních prací (rekonstrukce vodovodu); dopravní obsluze bude vjezd umožňen.; Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: přes: ulice Spojovací, objízdná trasa nebude značena, Vydal: Městský úřad Frýdlant

silnice III/3883, Rousměrov - Bohdalec, okr. Žďár nad Sázavou: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Silnice č. III/3883 z obce Rousměrov od křižovatky se silnicí č. I/37 až do obce Bohdalec po křižovatku se silnicí II/388 bude úplně uzavřena v rámci celkové opravy vozovky (frézování a pokládka nového povrchu).; Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice I/37, Rousměrov - silnice II/388, Bohdalec, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/354 (Ostrov nad Oslavou), Nařízená objížďka: Po silnici č.: I/37, II/388, přes obce: Rousměrov, Ostrov nad Oslavou, Bohdalec , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí

ulice Komenského, Valašské Meziříčí, okr. Vsetín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, Uzavírka ulice Komenského, obec Valašské Meziříčí.; Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Poláškova, Náměstí, ulice Poláškova a ulice Soudní, Vydal: Městský úřad Valašské Meziříčí

uluce Přemyslova, Praha 2: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Uzavírka komunikace Přemyslova, Vydal: ÚMČ Praha 02

silnice III/30317, Machov, okr. Náchod: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka části silnice III/30317 v Machově - od čp. 22 po křižovatku za úřadem městyse Machov.; Objížďka - bez rozlišení: po místních komunikacích městyse Machov - obousměrně., Vydal: Městský úřad Náchod

silnice III/30317, Bezděkov nad Metují, okr. Náchod: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka části silnice III/30317 v Bezděkově nad Metují - od silnice III/30316 po konec obce. ; Objížďka - bez rozlišení: po silnicích III/303 16 (Bezděkov nad Metují-Mýto), III/303 15 (Mýto-Nízká Srbská) a III/303 17 (Nízká Srbská-Bezděkov nad Metují) - obousměrně., Vydal: Městský úřad Náchod

místní komunikace, Litoměřice, okr. Litoměřice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, , Vydal: Městský úřad Litoměřice

ulice Horní náměstí, Humpolec, okr. Pelhřimov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, Uzavírka Horního nám v Humpolci včetně přilehlých ulic z důvodu konání akce BERNARD FEST; Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Rašínova, ulice 5. května, Vydal: Městský úřad Humpolec

silnice III/1451, v katastru obce Prášily, část obce Nová Hůrka - silnice III/1718, v katastru obce Velhartice, okr. Klatovy: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby, kosení travních porostů strojně, Vydal: SÚS Plzeňského kraje

silnice II/107, Týnec nad Sázavou, část obce Čakovice, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka silnice č. II/107 v Čakovicích, z důvodu výstavby dešťové kanalizace; Objížďka - bez rozlišení: obousměrná objízdná trasa po silnicích č. II/107, II/603 a III/6032 v délce cca 12 km, Vydal: Městský úřad Benešov

silnice I/3, v katastru obce Senohraby, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka křižovatek I/3 a III/6031 rampy Senohraby sever a jih . Objízdná trasa při uzavírce rampy Senohraby – jih: • pro vozidla jedoucí po silnici I/3 ve směru jízdy Praha – Tábor, která chtějí odbočit na silnici č. III/6031 směr Senohraby a Pětihosty: vozidla budou pokračovat ve směru jízdy Praha – Tábor po silnici č. I/3 až ke sjezdu směr Čerčany (křižovatka s místní komunikací ul. Brigádníků v Čerčanech) dále po silnici č. III/1095 až ke křižovatce se silnicí č. I/3, objízdná trasa pokračuje po silnici č. I/3 ve směru jízdy Tábor – Praha ke sjezdu na Senohraby (rampa Senohraby - sever), kde najedou na silnici č. III/6031. • pro vozidla směřující ze silnice č. III/6031 na silnici č. I/3 směr jízdy Praha – Tábor je objízdná trase vedena po silnici č. III/6031 na sjezd Senohraby – rampa sever, odkud budou dále pokračovat po silnici č. I/3 k mimoúrovňové křižovatce v Mirošovicích, na které sjedou na silnici č. II/508 a z ní budou pokračovat na silnici č. I/3 ve směru jízdy Praha - Tábor, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

ulice Donská, Praha 10: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, z důvodu provádění rekonstrukce komunikace. Uzavřen bude výjezd z Donské do Francouzské ulice. Výjezd z Donské bude umožněn pouze přes Krymskou ulici. Příjezd z Francouzské ul. do Voroněžské a Krymské ul. přes Donskou zůstane v zúženém průjezdním profilu zachován. ; Objížďka - jednosměrná: ulice Donská - ulice Krymská, Praha 10, Praha, Vydal: ÚMČ Praha 10

místní komunikace, Liberec, okr. Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Pokládka horkovodního potrubí "Revitalizace CZT Liberec - GreenNet." , Provoz na cyklostezce s omezením (obcházka přes park) bude zachovám.; Objížďka - bez rozlišení: ulice Orlí - ulice Metelkova, Liberec, okr. Liberec, Platí i pro chodce, Vydal: Magistrát města Liberec

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.