Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

1 USD USD CZK
1 EUR EUR CZK
100 RUB RUB CZK
1 GBP GBP CZK

Traffic Information (in Czech only)

P+R Holešovice: Parkování

plně obsazeno,

na silnici 2187 v obci Bublava okres Sokolov: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, propadlá vozovka; Od 19.5.2019 11:05 do 20.5.2019 12:00; na silnici 2187 v obci Bublava okres Sokolov; uzavřeno, propadlá vozovka; v silnici díra o průměru 40 cm a hloubka 30cm,na místě PČR

D5, mezi km 1 a 4.8, ve směru Rozvadov: Dopravní situace

Pozor! Tvoří se kolona vozidel,

D1, mezi km 196 a 190, ve směru Praha: Dopravní situace

Pozor! Tvoří se kolona vozidel,

D1, mezi km 189 a 190, ve směru Bohumín – PL: Dopravní situace

Pozor! Tvoří se kolona vozidel,

v ulici U Cihelny v obci Uherský Brod okres Uherské Hradiště; křižovatka s ulici U Plovárny.: Nehody

nehoda havarované vozidlo překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 19.5.2019 10:45 do 12:50; v ulici U Cihelny v obci Uherský Brod okres Uherské Hradiště; křižovatka s ulici U Plovárny.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2 x OA, bez zranění osob, PČR na místě.

D10 - 35.2km na trase Turnov - Praha: Nebezpečné překážky

Pozor! Předmět na vozovce jízdní pruh uzavřen; Od 19.5.2019 10:25 do 11:25; D10 - 35.2km na trase Turnov - Praha; Pozor! Předmět na vozovce; jízdní pruh uzavřen; plastová nádoba na komunikaci.

na silnici 1879 u obce Mileč okres Plzeň-jih: Nebezpečné překážky

padlý strom, průjezd se zvýšenou opatrností probíhají odklízecí práce; Od 19.5.2019 10:25 do 11:30; na silnici 1879 u obce Mileč okres Plzeň-jih; padlý strom, průjezd se zvýšenou opatrností; probíhají odklízecí práce; Na místě PČR a HZS.

silnice I/48, Příbor - Libhošť: Práce na silnici

stavební práce průjezd zakázán, Uzavírka silnice č. I/48 v úseku od křižovatky sil. I/48 a II/482 v obci Rybí (obslužná komunikace C115) po mimoúrovňovou křižovatku sil. I/48 a I/58 (MÚK Příbor-západ). Doprava směr NJ odkloněna na objízdnou trasu po sil. I/58, II/464, D1 a I/57; Doprava směr FM odkloněna na objízdnou trasu po sil. II/482, II/480 a I/58, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

D1, mezi km 298 a 321, ve směru Bohumín – PL: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, údržba krajnic, postřik poroustu

D1, mezi km 298 a 321, ve směru Bohumín – PL: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, údržba krajnic, postřik poroustu

D8, mezi km 56 a 54, ve směru Praha: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), , údržba povrchové kanalizace, zdroj: ŘSD

D8, mezi km 54 a 56, ve směru Drážďany: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), , údržba povrchové kanalizace, zdroj: ŘSD

silnice III/0221, Kdyně, okr. Domažlice: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce, úplná (pro veškerý provoz) uzavírka na silnici č. III/ 0221 v délce cca 2241 m, v km staničení: cca 2,110 (křižovatka silnice č. III/0221 a místní komunikace v lokalitě koupaliště Na Hájovně) až 4,351 (křižovatka silnice č. III/0221 a silnice č. III/18413)v k. ú. Kdyně; Objížďka - obousměrná,pro veškerý provoz: silnice III/0221 (ul.Na Hájovně) - silnice I/22 (ul. Klatovská), Kdyně, okr. Domažlice, přes: ul. Starokdyňská, silnice I/22 (Nový Dvůr), silnice III/0221 (Němčice), od místa uzavírky provozu (křižovatka silnice II/184 a silnice III/18413) po silnici II/184 do obce Němčice, dále po silnici III/18411 přes obec Nový Dvůr na silnici I/22 a po silnici I/22 do Kdyně na křižovatku silnice I/ 22 a silnice II/184 a dále po silnici I/184 zpět k místu uzavírky provozu,(délka objížďky cca 12 538 m ), Vydal: Městský úřad Domažlice

ulice Bezručova, v katastru obce Říčany, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, úplná uzavírka části ul.Bezručova v úseku ul. Domažlická - Smiřických v k.ú. Říčany u Prahy z důvodu konání společenské akce Mraveniště – oslava výročí 20 let vzniku, Vydal: Městský úřad Říčany

D1, mezi km 147.4 a 151, ve směru Bohumín – PL: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, prohlídky a měření, zdroj: ŘSD

D8, mezi km 8 a 14, ve směru Drážďany: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, úklid odpadků a čištění vozovek, zdroj: ŘSD

silnice I/18, Sedlčany - Vojkov, okr. Benešov: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby omezení, Obnova VDZ, nástřik vodících, dělících čar plastem

místní komunikace, část obce Mikovice - ulice Budečská stezka, část obce Kochmanka, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Úplná uzavírka ulice Budečská stezka (cca 50) - stavební práce v rámci akce „Rekonstrukce lávky přes Zákolanský potok – Budečská stezka“. Komunikace je určena pro chodce a cyklisty. , Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou

místní komunikace, Poděbrady, okr. Nymburk: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce, Zvláštní užívání a úplné uzavírky vymezených úseků ul. Na Kopečku, ul. Na Skupici a ul. U Vodárenské věže, z důvodu pořádání sportovní akce „Run for help Poděbrady“.; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa v rámci uzavření místní komunikace ul. U Vodárenské věže ve směru k autokempu bude vedena pro veškerý silniční provoz silnicí č. II/611 ul. Palackého a místní komunikací ul. Na Zálesí., Vydal: Městský úřad Poděbrady

místní komunikace, Poděbrady, okr. Nymburk: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce, Zvláštní užívání a úplné uzavírky vymezených úseků ul. Na Kopečku, ul. Na Skupici a ul. U Vodárenské věže, z důvodu pořádání sportovní akce „Run for help Poděbrady“.; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa v rámci uzavření místní komunikace ul. U Vodárenské věže ve směru k autokempu bude vedena pro veškerý silniční provoz silnicí č. II/611 ul. Palackého a místní komunikací ul. Na Zálesí., Vydal: Městský úřad Poděbrady

ulice Blanická, Ruskova, obec Stará Bělá, okres Ostrava-město: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, Úplná uzavírka ulice Blanická od křížení s ul. Na Zámčiskách po křížení s ul. Junácká a úplná uzavírka ulice Ruskova od křížení s ul. Blanická po křížení s ul. Nad rybníkem. V době konání Starobělské pouti od 18.5.2019 do 19.5.2019 vždy od 6:00 do 21:00. V případě nutnosti zásahu vozidel IZS v dané lokalitě průjezd umožněn.; Objížďka - obousměrná, přechodnou úpravou DZ: Po ul. U Sochy - Mitrovická - Junácká (obousměrně včetně MHD DPO č.55), Vydal: ÚMO Ostrava Stará Bělá

v ulici Brothánkova v obci Bruntál: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce; Od 18.5.2019 12:40 do 19.5.2019 12:45; v ulici Brothánkova v obci Bruntál; Pozor! Olej na vozovce; rozlitý olej na vozovce

silnice III/02110 (ulice třída Vítězství), Mariánské Lázně, okr. Cheb: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, uzavírka železničního přejezdu na silnici III/02110 v ulici U Mlékárny, Mariánské Lázně - oprava železničního přejezdu; Objížďka - obousměrná: přes: silnice III/02110, ulice Kollárova, silnice III/2114 (ulice Plzeňská), ulice Ke Kasárnům, Vydal: Městský úřad Mariánské Lázně

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.