Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

1 USD USD CZK
1 EUR EUR CZK
100 RUB RUB CZK
1 GBP GBP CZK

Traffic Information (in Czech only)

D8, km 21.4 až 20.4, ve směru Praha: Dopravní situace

tvorba kolon vozidel,

na silnici 11 u obce Stará Ves okres Bruntál: Nehody

nehoda havarované vozidlo uzavřeno, probíhají záchranné a vyprošťovací práce; Od 23.10.2021 16:25 do 18:30; na silnici 11 u obce Stará Ves okres Bruntál; nehoda; havarované vozidlo; uzavřeno, probíhají záchranné a vyprošťovací práce; OA bez zranění

D8, km 1, ve směru Praha: Nehody

nehoda uzavřeno,

D5 - 46-47km na trase Praha - Rozvadov: Nebezpečné překážky

Pozor! Předmět na vozovce překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 23.10.2021 16:05 do 17:05; D5 - 46-47km na trase Praha - Rozvadov; Pozor! Předmět na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností

D5, mezi km 9 a 5, ve směru Praha: Dopravní situace

Pozor! Tvoří se kolona vozidel,

D0, mezi km 58.9 a 62.7, ve směru D1: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, úklid odpadků a čištění vozovek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

na silnici 60 u obce Lipová-lázně okres Jeseník: Nehody

nehoda havarované vozidlo silnice uzavřena, nehoda; Od 23.10.2021 15:10 do 17:10; na silnici 60 u obce Lipová-lázně okres Jeseník; nehoda; 2 havarovaná vozidla; silnice uzavřena, nehoda; 2 x OA se zraněním

na silnici 50 u obce Slavkov u Brna okres Vyškov: Nehody

nehoda neprůjezdná komunikace; Od 23.10.2021 14:40 do 17:45; na silnici 50 u obce Slavkov u Brna okres Vyškov; nehoda; neprůjezdná komunikace; 2 x OA se zraněním. Složky IZS na místě.

D1, mezi km 68 a 72, ve směru Bohumín – PL: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Strojní zametání., úklid odpadků a čištění vozovek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

na silnici 4 u obce Příbram: Nehody

nehoda probíhají záchranné a vyprošťovací práce, nebezpečí; Od 23.10.2021 13:50 do 16:55; na silnici 4 u obce Příbram; nehoda; probíhají záchranné a vyprošťovací práce, nebezpečí; 2x OA

D8, mezi km 20 a 18, ve směru Praha: Dopravní situace

Pozor! Tvoří se kolona vozidel,

D0, mezi km 26 a 28, ve směru Ruzyně - D7: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh),

D0, mezi km 26 a 28, ve směru Ruzyně - D7: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh),

silnice III/37315, Bílsko - Vilémov, okr. Olomouc: Nebezpečné překážky

Pozor! Překážka na vozovce, Pohyb zemědělské techniky

místní komunikace, Praha 2, v katastru obce Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, Uzavírka průjezdu Anglická 42/7 - 41/9, Praha 2 - Vinohrady, Vydal: ÚMČ Praha 02

silnice III/41318 (ulice Melkusova), Znojmo, okr. Znojmo: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání a úplná uzavírka sil. III/41318 v km cca 0,250 ul. Melkusova ve Znojmě, na pozemku p.č. 811/1 v k.ú. Znojmo-Louka, za účelem provádění stavebních prací na napojení vodovodní přípojky, v rámci realizace akce „Krytý bazén Znojmo-Louka“; Objížďka - obousměrná: pro veškerý provoz bude vedena od uzavřeného úseku sil. III/41318 po této silnici ke kř. se sil. I/53, dále po sil. I/53 ke kř. se sil. II/413 a dále po sil. II/413 ke kř. se sil. III/41318 a po této silnici až k uzavřenému úseku, Vydal: Městský úřad Znojmo

ulice Ctiradova, Na Zámecké, Praha 4: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, , Vydal: ÚMČ Praha 04

silnice III/4689, Petrovice u Karviné, okr. Karviná: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka silnice III/4689 v obci Petrovice u Karviné v km cca 1,873 – 1,916. Objízdná trasa: po silnici III/4753, II/475 a místní komunikaci 17c v obci Petrovice u Karviné. Přistavení montážní plošiny za účelem montáže střechy kabelové lávky u žel. nadjezdu ev. č. 4689-1 (dokončovací práce na kabelové lávce). Veřejná linková osobní doprava bude záměrem dotčena: Dotčené linky: 873537 Karviná – Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Orlová 873538 Karviná – Petrovice u Karviné, Prstná Objízdná trasa: spoje linek 873537 a 873538 budou vedeny ze silnice III/4689 po MK 17c v Petrovicích u Karviné – vlakové nádraží – II/475 – III/4753 a zpět. Přemístění zastávek: Autobusová zastávka Petrovice u Karviné, železniční stanice v obou směrech bude dočasně přemístěna cca 250 m k budově vlakové stanice Petrovice u Karviné. , Vydal: Magistrát města Karviné

silnice I/11 (ulice Rudná), Poruba - Ostrava-Jih, Ostrava: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby, Obnova VDZ - linie barvou - uzavřený jeden jízdní pruh, Vydal: Značky Morava, a.s.

silnice I/69 (ulice Chrastěšovská), Vizovice, okr. Zlín - (ulice Rokytnice), Vsetín, okr. Vsetín: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby omezení, údržba zeleně

na silnici 69 v obcích Vsetín, Lhota u Vsetína, Liptál okres Vsetín, Jasenná, Lutonina a Vizovice okres Zlín , délka 16km: Práce na silnici

práce údržby pomalu jedoucí vozidlo údržby; Od 23.10.2021 07:00 do 17:00; na silnici 69 v obcích Vsetín, Lhota u Vsetína, Liptál okres Vsetín, Jasenná, Lutonina a Vizovice okres Zlín , délka 16km; práce údržby; pomalu jedoucí vozidlo údržby; Údržba zeleně.

na silnici 49 v obcích Valašská Polanka, Prlov, Pozděchov okres Vsetín, Bratřejov, Lhotsko, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Želechovice nad Dřevnicí a Zlín , délka 26km: Práce na silnici

práce údržby pomalu jedoucí vozidlo údržby; Od 23.10.2021 07:00 do 17:00; na silnici 49 v obcích Valašská Polanka, Prlov, Pozděchov okres Vsetín, Bratřejov, Lhotsko, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Želechovice nad Dřevnicí a Zlín , délka 26km; práce údržby; pomalu jedoucí vozidlo údržby; Údržba zeleně.

D7, mezi km 17.2 a 1.5, ve směru Praha: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

D7, mezi km 17.2 a 1.5, ve směru Praha: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

D6, mezi km 131.4 a 148.7, ve směru Cheb: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

silnice III/4147 (ulice Hlavní), Dolní Dunajovice - Brod nad Dyjí, okr. Břeclav: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, Uzavírka silnice III. třídy č. 4147, v km provozního staničení cca 2340 až 5040, v extravilánu mezi obcemi Dolní Dunajovice a Brod Nad Dyjí, na pozemku parc. č. 7138, k.ú. Dolní Dunajovice, a parc. č. 4171, k.ú. Brod nad Dyjí; Objížďka - bez rozlišení: Silnice III. třídy č. 39615 z obce Brod nad Dyjí na silnici II. třídy č. 414, po které vede objízdná trasa až do obce Březí, kde se odbočí vpravo na silnici III. třídy č. 4146, po které se pokračuje zpět na silnici III. třídy č. 4147 do obce Dolní Dunajovice, Vydal: Městský úřad Mikulov

ulice Manž. Curieových, Třebíč, okr. Třebíč: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, uzavírka místní komunikace: výkopové, stavební práce; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/360 (ulice Rafaelova), ulice Velkomeziříčská, ulice Míčova, Vydal: Městský úřad Třebíč

okružní křižovatka I/43 x II/377, v obci Černá Hora, okr. Blansko: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, realizace stavební akce "Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovky na území JmK – úsek I/43 Černá Hora – okružní křižovatka“. Úplná uzavírka silnice II/377 v úseku od křižovatky silnice II/377 s rampou vedoucí na silnici I/43 a okružní křižovatkou silnic I/43 x II/377 - mimo autobusů linkové osobní dopravy. Průjezd úplně uzavřeným úsekem bude umožněn také vozidlům IZS. Uzavření OK ze 3/4. Objízdná trasa: obousměrně po silnicích I/43, III/0432 a po rampě spojující silnici I/43 ve směru do Svitav a silnici II/377 na Černou Horu, která bude v celé své délce zobousměrněna., Vydal: Městský úřad Blansko

ulice Sestupná, Praha 6: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích, Uzavírka ulice Sestupná z důvodu rekonstrukce kanalizační přípojky., Vydal: ÚMČ Praha 06

ulice Jiráskova, Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce, Úplné uzavírky provozu v ulici Jiráskova v Mladé Boleslavi, v úseku od ul. U Stadionu k ul. Jana Palacha, v souvislosti s organizováním a zabezpečením fotbalových zápasů v FORTUNA ligy - podzim 2021 -2022. Ve dnech: 24.07.2021 31.07.2021 07.08.2021 14.08.2021 21.08.2021 28.08.2021 11.09.2021 18.09.2021 25.09.2021 02.10.2021 16.10.2021 23.10.2021 30.10.2021 06.11.2021 20.11.2021 27.11.2021 04.12.2021 11.12.2021 18.12.2021 05.02.2022 , Vydal: Magistrát statutárního města Mladá Boleslav

silnice II/380, v katastru obce Mutěnice - v katastru obce Hodonín, okr. Hodonín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka sil. II/380, v úseku od křižovatky se sil. II/431 k železničnímu přejezdu P71690, délka uzavřeni silnice 3600 m, sobota, neděle v pracovní době: od 06:00 hod. do 20:00 hod. - akce: Obnova stromořadí mezi tratí a silnicí II/380 v úseku Mutěnice- Hodonín, V. etapa (Kácení vzrostlých stromů); Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: ulice Malá Strana, Mutěnice - silnice II/431, Hodonín, okr. Hodonín, přes: silnice III/4254 (ulice Nádražní) (Dubňany), stanovení trasy objížďky: Hodonín-Dubňany-Mutěnice pro oba směry, MIMO BUS délka objížďky 10,5 km , Vydal: Městský úřad Hodonín

D48, mezi km 37.5 a 44.2, ve směru Polsko: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, uzavírka pravého pásu dálnice; provoz ve směru na Frýdek-Místek bude veden po objízdné trase: MÚK Rychaltice (EXIT 38) – silnice II/486 (Rychaltice) – silnice II/648 (Chlebovice a Zelinkovice) – silnice I/48 a dále dle místní nebo přechodné úpravy provozu.

D48 nájezd EXIT 38 směr Český Těšín: Omezení na příjezdových komunikacích

vjezd na dálnici uzavřen, uzavírka pravého pásu dálnice; provoz ve směru na Frýdek-Místek bude veden po objízdné trase: MÚK Rychaltice (EXIT 38) – silnice II/486 (Rychaltice) – silnice II/648 (Chlebovice a Zelinkovice) – silnice I/48 a dále dle místní nebo přechodné úpravy provozu. , Vydal: MD ČR

ulice S. K. Neumanna, Pardubice V, Pardubice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Pardubicích ul. S. K. Neumanna v úseku od ul. Pichlovy po Anenský podjezd ; Objížďka - bez rozlišení: silnice č. II/322 ul. Teplého - silnice č. I/37 - silnice č. I/36 - místní komunikace ul. Palackého - silnice č. II/324 Masarykovo náměstí - místní komunikace Sukova třída - náměstí Republiky - Karla IV. - Anenská, Vydal: ÚMO Pardubice V

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.