Partneři - Články

Autopůjčovna Czechocar - Jak postupovat při dopravní nehodě

Než využijete služeb naší autopůjčovny je dobré vědět několik věcí, které Vám pomůžou při řešení obtížných situací na cestách.

Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně a to na tiskopisu "Evropský záznam o dopravní nehodě".

Určitě si nezapomeňte zapsat jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení občanského (nebo řidičského) průkazu nebo pasu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelené karty, kterou mimochodem měly by vydávat veškeré půjčovny aut v Praze, a také autopůjčovny v Brně a jiných městech) a opište si tyto údaje:

Stal jste se obětí nehody – nehodu jste nezavinil Vy

U pojišťovny (pojistitele) viníka uplatněte nárok na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na svého právního zástupce.

V případě útěku viníka z místa nehody, popřípadě nezjištění viníka nehody, jejíž obětí jste se stali Vy, Vaši spolujezdci, Vaše vozidlo nebo vozidlo autopůjčovny, nahlaste tyto skutečnosti Policii ČR. Se záznamem z Policie ČR se pak obraťte na Českou kancelář pojistitelů. Pokud se Vám nepodařilo od viníka zjistit údaje o pojistiteli škodícího vozidla, můžete pojistitele škodícího vozidla hledat podle RZ v databázi České kanceláře pojistitelů.

Nehodu jste způsobili Vy - hlášení pojistné události

Jestliže odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla, doložte poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, a to zejména Vaše jméno, příjmení a bydliště; v případě, že řídíte firemní vozidlo anebo automobil, který Vám poskytla autopůjčovna, pak i název firmy, IČ, sídlo vlastníka vozidla, značku a typ vozu, RZ Vašeho vozidla, a předložte doklad o pojištění nebo zelenou kartu, podle které je možné identifikovat, u které pojišťovny jste pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení).

Neprodleně hlaste pojistnou událost pojišťovně, u které jste pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) dle pojistných podmínek pojistitele je to Vaše povinnost.

Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nutná. Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, obraťte se na asistenční službu pojišťovny, u které jste pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení). Pro časté cesty do zahraničí doporučujeme uzavřít povinné ručení s připojištěním Rozšířené asistenční služby. Hodnotnou radu by Vám měla poskytnout také Vaše půjčovna vozidel.

Jste zraněni

V takovém případě neváhejte zavolat – nebo v případě lehčího poranění – vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Nejste zraněni - zabezpečte místo události a pomozte zraněným

V první řadě zabezpečte místo nehody nebo události – zapněte varovná světla, okamžitě si nasaďte fosforeskující vestu, umístěte na vhodné místo varovný trojúhelník, který je též samozřejmosti u každé půjčovny aut. V případě, že ve Vašem vozidle anebo v jiném vozidle je někdo zraněn, poskytněte první pomoc a zavolejte integrovaný záchranný systém na telefon 112. Nepřivolání záchranné služby, neposkytnutí první pomoci nebo útěk z místa nehody můžou být předmětem trestního řízení!

Kontaktuje policii ČR

Kontaktovat Policii ČR musíte v těchto případech:

Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy.

Kdy Česká kancelář pojistitelů poskytuje plnění z garančního fondu

Články

Autopůjčovny - Kde si půjčit auto

Autopůjčovna Czechocar - Jak postupovat při dopravní nehodě

Autopůjčovna Praha - Zvláštnosti Pražské dopravy

Autopůjčovna Letiště Ruzyně - Kde a jak si půjčit auto na letišti

Autopůjčovna Brno - Památky a zajímavosti města Brna

Autopůjčovna Karlovy Vary - 13 léčivých pramenů

Autopůjčovna Plzeň - Navštivte nejslavnější pivovar v Čechách

Autopůjčovna Olomouc - Město univerzit na Moravě

Autopůjčovna Mariánské Lázně - Slavné lázně u Německých hranic

Autobazar Praha - Důvody proč si koupit vůz u nás

Autopůjčovna Czechocar a.s.

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.