Car rental - Rental conditions

Všeobecné podmínky nájemní smlouvy / General Conditions of Renting a Car

Půjčovní podmínky platné pro společnost Czechocar, a.s., se sídlem v Praze.


Renting conditions valid for Czechocar, a.s., with registered office in Prague.


Prosím zvolte jazyk / Please choose your language

cz


gb


AKTUÁLNĚ PLATNÉ podmínky na pronájmy uzavřené od
1. 8. 2022

CURRENTLY VALID conditions with enter into a contract from
1st of August 2022

   
   
   
Platné podmínky na pronájmy uzavřené do 31. 7. 2022
Conditions valid with enter into a contract until 31th of July 2022
   
   
   
Platné podmínky na pronájmy uzavřené do 31. 1. 2022 byly součástí zadní strany tiskopisu smlouvy.
Conditions valid with enter into a contract until 31th of January 2022 were included on the backside of the contract form itself.

Car rental Czechocar a.s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.