Autopůjčovna - Cestovní program

Návrh cestovního plánu

Pronajměte si vůz a rozjeďte se po jedné z 9-ti tras, které jsme pro Vás pečlivě připravili. Zvolené trasy jsou platné pro rok 2019. Budeme je postupně obměňovat tak, abychom naplnili naše poslání odhalovat pro Vás ty nejkrásnější kouty naší vlasti. Na každé zvolené trase Vás očekávají profesionální týmy v turistických informačních centrech jednotlivých měst a pobočkách naší autopůjčovny. Rádi Vám poskytnou ty nejucelenější a nejprofesionálnější informace o svém regionu. A nejen to! Když si necháte potvrdit svou návštěvu razítkem v políčku ”MÍSTO PRO RAZÍTKO”, započali jste s námi hrát velmi zajímavou hru plnou objevů a poznání. Hru, při které pouze získáváte! Vyberte si libovolnou trasu a při návratu nám předložte potvrzení o návštěvě. My Vám vrátíme 5% (např. za trasu A) z již zaplacené ceny pronájmu. A pokud nás budete následovat i na dalších vybraných trasách, Vaše slevy se budou sčítat:

Trasa "A"

Karlovy Vary [Cestovní program]
A1 - Karlovy Vary

Místo pro razítko

Mariánské Lázně [Cestovní program]
A2 - Mariánské Lázně

Místo pro razítko

Františkovy Lázně [Cestovní program]
A3 - Františkovy Lázně

Místo pro razítko

Karlovy Vary - Toto proslulé lázeňské město, které se nachází v západních Čechách, získalo svůj věhlas objevením horkých minerálních pramenů. Historie sahá až do středověku, kdy se tyto minerální vody používaly k léčbě různých zdravotních problémů. V Karlových Varech dnešních dnů můžeme najít 12 horkých pramenů, ze kterých je možné pít při Vašich procházkách městem. Nejznámější pramen Vřídlo tryská až do výše 17 m. Autopůjčovna Karlovy Vary. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hotel Pavlov, I. P. Pavlova 9.

Mariánské Lázně - Na západ od hranic známé jako Marienbad, se nacházejí nejmladší lázně ze známého lázeňského trojúhelníku v západních Čechách. Jednotný klasicistní styl většiny budov a pavilonů postavených v devatenáctém století je okouzlující. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hotel Palace, Hlavní třída 67.

Františkovy Lázně - Klasické lázeňské budovy (hodně z nich stále ve žlutých ”habsburských” barvách) stojí v areálu překrásných zelených parků. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Čedok, Národní třída 5.

Trasa "B"

Loket [Cestovní program]
B1 - Loket

Místo pro razítko

Karlovy Vary [Cestovní program]
B2 - Karlovy Vary

Místo pro razítko

Teplá [Cestovní program]
B3 - Teplá

Místo pro razítko

Loket - Toto malé středověké opevněné město se svou polohou řadí mezi jedno z nejmalebnějších v Čechách. Město leží na skále, kterou obepíná z větší části zákruta řeky Ohře. Dominantou celé scenérie je hrad Loket. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hradní pokladna.

Karlovy Vary - Toto proslulé lázeňské město, které se nachází v západních Čechách, získalo svůj věhlas objevením horkých minerálních pramenů. Historie sahá až do středověku, kdy se tyto minerální vody používaly k léčbě různých zdravotních problémů. V Karlových Varech dnešních dnů můžeme najít 12 horkých pramenů, ze kterých je možné pít při Vašich procházkách městem. Nejznámější pramen Vřídlo tryská až do výše 17 m. Autopůjčovna Karlovy Vary. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hotel Pavlov, I. P. Pavlova 9.

Teplá - Klášter Premonstrátů založený roku 1193 blahoslaveným Hroznatou. Románský kostel a knihovna s 80.000 svazky jsou tím nejcennějším, co klášter nabízí. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Kostelní pokladna.

Trasa "C"

Karlštejn [Cestovní program]
C1 - Karlštejn

Místo pro razítko

Křivoklát [Cestovní program]
C2 - Křivoklát

Místo pro razítko

Konopiště [Cestovní program]
C3 - Konopiště

Místo pro razítko

Karlštejn - Vysoký gotický hrad založený v roce 1348 je jedinečný mezi všemi českými hrady. Byl založen českým králem a císařem římským Karlem IV. jako reprezentativní venkovská rezidence. Během stavby se ale částečně změnily plány a hrad získal i jinou funkci. Stal se místem uložení císařských korunovačních klenotů a vzácné sbírky svatých ostatků. Korunovační klenoty byly uschovány v kapli sv. Kříže, jejíž vysvěcení roku 1365 bývá považováno za datum dokončení stavby. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hradní pokladna.

Křivoklát - Lovecký hrad uprostřed hlubokých královských lesů byl útočištěm pro královské posly již od jedenáctého století. Po roce 1187 v pozdně gotickém stylu. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hradní pokladna.

Konopiště - Hrad Konopiště byl postaven jako téměř dokonalá pevnost po vzoru francouzských kastelů poté byla pevnost přestavěna na pohodlný renesanční zámek a následně na barokní zámek. Na konci devatenáctého století byl zámek přestavěn na pohodlné romantické sídlo arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Vznikl rozlehlý park s Růžovou zahradou a interiéry zámku byly vybaveny a vyzdobeny množstvím předmětů, které František Ferdinand přivezl ze svých cest, tj. jeho sbírky umění, zbraní a loveckých trofejí. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Zámecká pokladna.

Trasa "D"

Olomouc [Cestovní program]
D1 - Olomouc

Místo pro razítko

Lednice [Cestovní program]
D2 - Lednice

Místo pro razítko

Luhačovice [Cestovní program]
D3 - Luhačovice

Místo pro razítko

Olomouc - Univerzitní město, sídlo arcibiskupa a jedno z nejdůležitějších regionálních center Moravy. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Radnice - Infocentrum, Horní náměstí.

Lednice - Původně renesanční zámek z 16. století byl později přestavěn v barokním stylu. Dnešní podobu imitující tudorovskou gotiku dostal zámek v 19. století. V zámku, který stojí uprostřed velkého parku se spoustou romantických budov, je možno vidět jako jednu z nich ”Zelený dům” se vzácnými tropickými rostlinami. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Zámecká pokladna.

Luhačovice - Největší moravské lázně a čtvrté největší v České republice. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Luha info, Masarykova 950.

Trasa "E"

Český Krumlov [Cestovní program]
E1 - Český Krumlov

Místo pro razítko

Hluboká [Cestovní program]
E2 - Hluboká

Místo pro razítko

České Budějovice [Cestovní program]
E3 - České Budějovice

Místo pro razítko

Český Krumlov - Město se nachází v jižních Čechách a první zmínky o městě se datují roku 1253. Původní gotický hrad byl založen pány z Krumlova někdy před rokem 1250. Představovali vlivnou větev rodiny Vítkovců s pětilistou růží ve znaku. Po vymření této větve zdědil hrad příbuzný rod Rožmberků. Na hradě najdeme velké sbírky dobového nábytku, vlámských tapiserií a historických zbraní. Český Krumlov byl prohlášen světovým dědictvím, a jako takový je chráněn UNESCO. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hotel Gold, Linecká 55.

Hluboká - Novogotický zámek s velkolepými sbírkami nábytku, tapiserií, porcelánu, obrazů a historických zbraní. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Zámecká pokladna.

České Budějovice - Jihočeská metropole mající unikátní historické náměstí, největší ve střední Evropě, obklopené středověkými domy postavenými v renesančním či barokním slohu. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hotel U tří lvů, U tří lvů 3A.

Trasa "F"

Tábor [Cestovní program]
F1 - Tábor

Místo pro razítko

Český Krumlov [Cestovní program]
F2 - Český Krumlov

Místo pro razítko

Telč [Cestovní program]
F3 - Telč

Místo pro razítko

Tábor - Město pojmenované podle stejnojmenné hory v Izraeli. Chaotické rozvržení města pochází ještě z dob husitů a mělo za účel zmást případné dobyvatele. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Pension Na hradbách, Betlémská 282.

Český Krumlov - Město se nachází v jižních Čechách a první zmínky o městě se datují roku 1253. Původní gotický hrad byl založen pány z Krumlova někdy před rokem 1250. Představovali vlivnou větev rodiny Vítkovců s pětilistou růží ve znaku. Po vymření této větve zdědil hrad příbuzný rod Rožmberků. Na hradě najdeme velké sbírky dobového nábytku, vlámských tapiserií a historických zbraní. Český Krumlov byl prohlášen světovým dědictvím, a jako takový je chráněn UNESCO. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hotel Gold, Linecká 55.

Telč - Středověký hrad a město byly založeny na kousku země ležícím mimo okolní močály a bažiny. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Infocentrum, Náměstí Zachariáše z Hradce 7.

Trasa "G"

Kutná Hora [Cestovní program]
G1 - Kutná Hora

Místo pro razítko

Český Šternberk [Cestovní program]
G2 - Český Šternberk

Místo pro razítko

Konopiště [Cestovní program]
G3 - Konopiště

Místo pro razítko

Kutná Hora - Díky vzkvétajícím stříbrným dolům se ve středověku Kutná Hora stala hned po Praze druhým nejdůležitějším městem českého království. Vzrůstající bohatství a prosperita umožnily budovat štědrou a bohatou architekturu, a též umožnily výstavbu kostela sv. Barbory, Vlašského dvora s královskou mincovnou či měšťanských domů a kostelů. Kamenný dům a jiné gotické a renesanční monumenty pocházejí též z tohoto období. Kutná Hora byla prohlášena světovým dědictvím, a jako taková je chráněna UNESCO. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Infocentrum, Palackého náměstí 377/5.

Český Šternberk - Tyčí se nad řekou Sázavou na romantickém skalním útesu. Hrad se vyznačuje bohatými štukovými omítkami a unikátními sbírkami zbraní a mincí. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hradní pokladna.

Konopiště - Hrad Konopiště byl postaven jako téměř dokonalá pevnost po vzoru francouzských kastelů poté byla pevnost přestavěna na pohodlný renesanční zámek a následně na barokní zámek. Na konci devatenáctého století byl zámek přestavěn na pohodlné romantické sídlo arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Vznikl rozlehlý park s Růžovou zahradou a interiéry zámku byly vybaveny a vyzdobeny množstvím předmětů, které František Ferdinand přivezl ze svých cest, tj. jeho sbírky umění, zbraní a loveckých trofejí. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Zámecká pokladna.

Trasa "H"

Brno [Cestovní program]
H1 - Brno

Místo pro razítko

Olomouc [Cestovní program]
H2 - Olomouc

Místo pro razítko

Lednice [Cestovní program]
H3 - Lednice

Místo pro razítko

Brno - Druhé největší město Čech a hlavní město Moravy. Brno je starověké město, které se časem stalo důležitým obchodním a průmyslovým centrem. Autopůjčovna Brno. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Hotel Voroněž, Křížkovského 47.

Olomouc - Univerzitní město, sídlo arcibiskupa a jedno z nejdůležitějších regionálních center Moravy. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Radnice - Infocentrum, Horní náměstí.

Lednice - Původně renesanční zámek z 16. století byl později přestavěn v barokním stylu. Dnešní podobu imitující tudorovskou gotiku dostal zámek v 19. století. V zámku, který stojí uprostřed velkého parku se spoustou romantických budov, je možno vidět jako jednu z nich ”Zelený dům” se vzácnými tropickými rostlinami. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Zámecká pokladna.

Trasa "I"

Poděbrady [Cestovní program]
I1 - Poděbrady

Místo pro razítko

Opočno [Cestovní program]
I2 - Opočno

Místo pro razítko

Špindlerův mlýn [Cestovní program]
I3 - Špindlerův mlýn

Místo pro razítko

Poděbrady - Překrásné lázně nedaleko Prahy obklopené rozsáhlým parkem. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Infocentrum, Jiřího náměstí 1.

Opočno - Zámek v Opočně stojí na místě gotického strážního hradu z 11. století. Na zámku se nacházejí unikátní sbírky etnografie Afriky, nábytku, obrazů, knih (založená F. G. Colloredo-Mansfeldem) a jedna z největších sbírek zbraní u nás. Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Zámecká pokladna.

Špindlerův mlýn - Lyžařské centrum s nejvyšším vrcholem Sněžkou (1602 m nad mořem). Adresa obchodního místa, kde obdržíte potvrzení: Infocentrum, Svatopetrská 173.

Autopůjčovna Czechocar a.s.

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.